Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

9. sabor Sindikata znanosti – 21. travnja 2018.

Na Saboru će biti predstavljen pregled svih važnih aktivnosti Sindikata u zadnje četiri godine, raspravljen prijedlog politike u znanosti i visokom obrazovanju, kao i popratne rezolucije te definirana strategija Sindikata za naredno razdoblje.

20. travnja 2018.

9. Sabor Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja održat će se u subotu, 21. travnja 2018., na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3.

Na Saboru će biti predstavljen pregled svih važnih aktivnosti Sindikata u zadnje četiri godine, raspravljen prijedlog politike u znanosti i visokom obrazovanju, kao i popratne rezolucije te definirana strategija Sindikata za naredno razdoblje.

U sklopu Sabora provest će se i izbori za viša tijela Sindikata: Veliko vijeće, Časni sud, Nadzorno vijeće te za predsjednika Sindikata.


Ključne riječi:

FER, izbori u sindikatu, Sabor Sindikata

Vezane vijesti

Prednosti članstva