Je li stari kolektivni ugovor bio bolji od novoga?

Novi kolektivni ugovor se u nekim krugovima kritizira bez elementarne upućenosti. Jedan od prigovora koji se čuje glasi: stari kolektivni ugovor je bio bolji od novoga. Radi toga smo pristupili izradi detaljne studije koja je krenula od usporedbe važećeg i starog kolektivnog ugovora. Došli smo do iznenađujućih rezultata. Studija je pred vama.

Studija Usporedba normiranja rada u starom i novom Kolektivnom ugovoru je pred vama. Stari kolektivni ugovor više nije na snazi, i on nije važan, ali jeste važno osvijestiti sve dileme i stranputice oko istoga, a koje su utjecale na rješenja u novom Kolektivnom ugovoru, zatim, prepoznati razne rukavce višestrukih problema u sustavu i tako kao u zrcalu vidjeti sva svojstva novog Kolektivnog ugovora.

Nakon ovog teksta nitko više neće moći polovičnim i površnim analizama dokazivati da je stari ugovor bio bolji, da je novi nerealan i dokazivati navodne slabosti novog ugovora.

Novi Kolektivni ugovor ima raznovrsne implikacije koje je trebalo osvijestiti a koje nisu mogle biti eksplicitno artikulirane u samom tekstu iz razumljivih razloga pa neke nisu bile vidljive čak niti nama samima. Stoga je tekst oslonac za sve dileme i nejasnoće na koje bez njega ne bismo imali sigurne odgovore i bit će nezaobilazno štivo svim našim budućim pregovaračima. Tekst je ujedno i izdašna platforma za daljnji rad na primjeni Kolektivnog ugovora i promociji njegovih vrijednosti.

Analiza ima 70 kartica teksta. Rad na njoj bio je izuzetno zahtjevan i težak, pogotovo u poglavljima izvođenja i dokazivanja (I i II poglavlje). Tražio je strpljivo, tegobno i precizno uspoređivanje po višestrukim linijama usporedbi i razgrtanje pitanja i dilema koje nitko prije nije otvorio. Osim neizostavne pravne komponente, tekstom dominira aritmetička podloga, a važna su bila i propitivanja premisa iz područja ekonomije rada.

Osim što je sam posao bio složen, vjerojatno će biti takovo i čitanje. Stoga preporučamo prvo pročitati Predgovor i zaključno poglavlje Rekapitulacija.


Ključne riječi:

analize, kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, normiranje radnog vremena

Vezane vijesti

Prednosti članstva