Dostupna tumačenja Povjerenstva za tumačenje KUZVO-a

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja i Ministarstvo znanosti i obrazovanja osnovali su zajedničko Povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje od 27. prosinca 2018. godine.

Tumačenja s održanih sjednica Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje objavljena su na mrežnim stranicama MZO i dostupna su na poveznici: https://mzo.gov.hr/vijesti/tumacenja-kolektivnog-ugovora-za-znanost-i-visoko-obrazovanje-1940/1940

Zajedničko četveročlano Povjerenstvo konstituirano je na sjednici dana 1. travnja 2019. godine, sukladno čl. 19. Kolektivnog ugovora. Članovi Povjerenstva imenovani od strane Ministarstva jesu Ivana Bulešić i Kristina Ferara Blašković te kao njihove zamjene Mia Horvat i Ružica Vučić, dok su od strane Sindikata znanosti za članove Povjerenstva imenovani prof. dr. sc. Igor Radeka i Karla Komazin te Vilim Ribić i Ana Petošić kao njihove zamjene.

Zajedničko Povjerenstvo:

  • daje tumačenje odredaba Kolektivnog ugovora
  • prati izvršavanje Kolektivnog ugovora i izvještava obje strane o kršenju Kolektivnog ugovora
  • može predložiti izmjene i dopune Kolektivnog ugovora, koje su obje strane dužne razmotriti i na njih se očitovati.

Tumačenja Povjerenstva imaju pravnu snagu i učinke Kolektivnog ugovora, dostavljaju se podnositelju upita pisanim putem i objavljuju na web stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja (mzo.gov.hr).

Upiti za tumačenje Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje zaprimaju se na adresi Ministarstva znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, Zagreb, odnosno na adresi e-pošte: tumacenje.KUZVO@mzo.hr.

Upiti se podnose na obrascu koji je sastavni dio Poslovnika o radu, i može se preuzeti na poveznici.

Poslovnik o radu Povjerenstva za tumačenje te obrazac za postavljanje upita dostupni su na web stranici Ministarstva: https://mzo.gov.hr/vijesti/zajednicko-povjerenstvo-za-tumacenje-kolektivnog-ugovora-za-znanost-i-visoko-obrazovanje-i-dodatka-i-kolektivnom-ugovoru-za-znanost-i-visoko-obrazovanje/1762

 


Ključne riječi:

povjerenstvo za tumačenje GKU-aBack to Top