Predstavnici Sindikata s ministricom o normiranju rada

Na inicijativu Sindikata znanosti, u petak, 16. ožujka 2018. godine održan je sastanak predstavnika Sindikata znanosti i ministrice znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženke Divjak. Tema sastanka bila je normiranje rada u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, a sastanku su prisustvovali i neki od zastupnika Sabora Sindikata koji su prethodno aktivno sudjelovali u raspravi na Regionalnim vijećima održanima u Zagrebu.

Cilj sastanka je bio da zastupnici Sindikata informiraju ministricu o problemima s kojima se susreću u svom svakodnevnom radu, ali i da ju upoznaju sa svojim stajalištima, prijedlozima i sugestijama vezanim za novo uređenje normativa.

Daljnji rad na ovom pitanju će se nastaviti u sklopu pregovora za novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, koji se nastavljaju već ovaj tjedan.


Ključne riječi:

Blaženka Divjak | MZO | normiranje radnog vremena | sastanakBack to Top