Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Financijska pomoć asistentima i novacima za 2017. godinu

Zbog fiskalnih ograničenja u sustavu znanosti i visokog obrazovanja s nekim zaposlenicima u suradničkim zvanjima u 2017. godini neće biti sklopljeni novi ugovori o radu, u svrhu napredovanja. Stoga im je Sindikat znanosti odlučio pružiti financijsku pomoć.

3. kolovoza 2017.

Zbog fiskalnih ograničenja u sustavu znanosti i visokog obrazovanja s nekim zaposlenicima u suradničkim zvanjima u 2017. godini neće biti sklopljeni novi ugovori o radu, u svrhu napredovanja. Stoga im je Sindikat znanosti odlučio pružiti financijsku pomoć.

Pomoć se isplaćuje nezaposlenim članovima Sindikata u suradničkim zvanjima kojima je prestao radni odnos u 2017. godini, a ostvarili su uvjete za napredovanje te su prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Kako bi se ostvarilo pravo na financijsku pomoć važno je kumulativno ispuniti sljedeće uvjete:

  • da je podnositelj za vrijeme trajanja radnog odnosa bio član Sindikata znanosti te da je ostao član Sindikata po završetku radnog odnosa (uz plaćanje sindikalne članarine u iznosu 1% od isplaćene novčane naknade HZZ-a – Nakon prestanka radnog odnosa podnositelj treba nastaviti samostalno uplaćivati sindikalnu članarinu u iznosu od 1% naknade HZZ-a na IBAN Sindikata znanosti: HR1523600001101370304. Naime, nakon prestanka ugovora o radu to više ne može raditi računovodstvo ustanove na kojoj je podnositelj zahtjeva bio zaposlen),
  • da do prekida radnog odnosa nije došlo krivnjom podnositelja ili radi neispunjavanja obveza preuzetih ugovorom o radu, odnosno da podnositelj u potpunosti ispunjava uvjete za daljnje napredovanje (npr. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda ili u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta),
  • da se podnositelj po završetku radnog odnosa prijavio na HZZ te da mu je od strane HZZ-a priznato pravo na novčanu naknadu.

Odluka o financijskoj pomoći odnosi se samo na 2017. godinu, odnosno na osobe izabrane u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta kojima je u 2017. godini istekao ugovor o radu. One osobe izabrane u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta koje su posao izgubile jer nisu ispunile uvjete za daljnje napredovanje nemaju pravo na ovu pomoć.

Financijska pomoć će se isplaćivati za drugo tromjesečje korištenja novčane naknade HZZ-a i iznosit će:

  • 950,00 kn mjesečno ako su prije prestanka radnog odnosa bili članovi Sindikata znanosti najmanje tri mjeseca do godine dana,
  • 1.900,00 kn mjesečno ako su prije prestanka radnog odnosa bili članovi Sindikata znanosti najmanje godinu dana i
  • 3.800,00 kn mjesečno: ako su prije prestanka radnog odnosa bili članovi Sindikata znanosti za sve vrijeme trajanja ugovora o radu.

 Podnošenje zahtjeva za isplatu financijske pomoći

Pravo na isplatu financijske pomoći ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Nezavisnom sindikatu znanosti i visokog obrazovanja, putem Obrasca zahtjeva za isplatu financijske pomoći, kojeg možete dostaviti na adresu Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Ulica Florijana Andrašeca 18A/VI, 10 000 Zagreb. Rješenje o pravu na financijsku pomoć se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva sa kompletnom dokumentacijom.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na navedeno Rješenje Upravnom vijeću u roku 15 dana od dana zaprimanja istog.

U Zagrebu, 3. kolovoza 2017. godine


Ključne riječi:

asistenti, odluka o isplati financijske pomoći

Prednosti članstva