Vlada pokazuje dosljednost u nepoštivanju kolektivnih ugovora

Matica hrvatskih sindikata izdala je priopćenje povodom telefonske sjednice Vlade RH na kojoj je Uredbom produženo važenje Zakona o uskrati dodatka 4, 8 i 10% zaposlenima u javnim i državnim službama.

Matica hrvatskih sindikata izdala je priopćenje povodom telefonske sjednice Vlade RH na kojoj je Uredbom produženo važenje Zakona o uskrati dodatka 4, 8 i 10% zaposlenima u javnim i državnim službama.

Priopćenje je dostupno za preuzimanje u PDF formatu.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Povodom donošenja Uredbe Vlade RH o izmjeni Zakona o uskrati

Vlada RH nakon tri godine kontinuiranog pravnog nasilja nad pravima zaposlenika, nastavlja s istom praksom. Ugovore poništava zakonima i uredbama. Međutim, to radi samo kada su u pitanju prava radnika, ali ne i kada nabavlja skupocjene automobile, jer se u tom slučaju, prema riječima premijera, ugovori moraju poštivati.

Međutim, putem telefonske sjednice održane 31. prosinca 2014. godine, Vlada je donijela Uredbu o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža.

Ovom Uredbom produženo je važenje Zakona o uskrati za tri mjeseca; do 31. ožujka 2015. godine, čime se 250 tisuća zaposlenika i dalje ostavlja bez njihovog prava na dodatak od 4, 8 i 10%.

Nadalje, Uredbom se propisuje i isključenje primjene načela iz Zakona o radu o najpovoljnijem pravu za radnika u slučajevima ugovaranja povoljnijih prava ugovorima o radu, pravilnicima, sporazumima, kolektivnim ugovorima ili zakonima.

Razlog koji Vlada navodi za produljenje uskrate prava je potreba za fiskalnom održivosti sustava državnih i javnih službi, odnosno ostvarivanjem ušteda u Državnom proračunu, u okruženju nepovoljnih gospodarskih kretanja koja još uvijek traju. Iako Vlada Republike Hrvatske može uredbama uređivati pojedina pitanja tekuće gospodarske politike u vrijeme kada Sabor redovno ne zasjeda, postavlja se pitanje zašto su čekali posljednji dan važenja Zakona o uskrati za donošenje Uredbe o njegovom produljenju? Nepovoljna gospodarska situacija nije novost, nego nastavak dugogodišnjeg stanja, što i sami tvrde, stoga nije bilo potrebe za donošenjem Uredbe o produljenju uskrate, već je pitanje produljenja uskrate moglo ići u redovnu saborsku proceduru. Doduše, tada bi sigurno uslijedila lavina kritike saborskih zastupnika i javnosti, što je Vlada ovim postupkom vješto izbjegla.

Valja smatrati ciničnim obrazloženje da se ovo pravno divljanje obavlja radi „fiskalne održivosti“ „u okruženju nepovoljnih gospodarskih kretanja“. Naime, ta nepovoljna gospodarska kretanja su upravo posljedica takve politike rezanja i kresanja poput nasilnog ukidanja ovog dodatka. Sličnim kresanjima smanjena je ukupna potražnja stanovništva, što je doprinos zatvaranju trgovina i poduzeća, a to znači i povećanoj nezaposlenosti i smanjenju BDP-a. Ono što je posljedica pogrešne politike Vlade smatra se opravdanjem za nastavak takve pogrešne politike.

Donijevši spomenutu Uredbu, koja narušava jedno od temeljnih načela radnog prava, Vlada RH je pokazala dosljednost u politici nepoštivanja kolektivnih ugovora, kršenja međunarodnih konvencija, ustavnih načela o nepovredivosti ugovora i ignoriranju prava radnika zaposlenih u državnim i javnim službama koja su im zajamčena Zakonom o radu.

Matica hrvatskih sindikata će preispitati sve činjenice i okolnosti donošenja Uredbe i podnijeti prijedlog Ustavnom sudu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Uredbe sa Ustavom i Zakonom.

Matica je to već učinila u prethodnim sličnim slučajevima protupravnog djelovanja Vlade RH. Na odluke Ustavnog suda, stotine tisuća radnih ljudi, građana ove zemlje, poreznih obveznika, čeka već skoro godinu dana. Radna prava građana nisu prioritet u radu Ustavnog suda, ali prava pojedinih političara jesu. Da je Ustavni sud donio odluke na vrijeme Vlada RH ne bi mogla ponoviti ovakvo eklatantno kršenje Ustava. Svojim nedjelovanjem Ustavni sud doprinosi narušavanju pravnog poretka u RH. Ne zaboravimo, odgođena pravda je uskraćena pravda.

Možemo se samo nadati da će Ustavni sud uskoro donijeti ispravne odluke kojima će zaustaviti pravno nasilje kako ove Vlade tako i svih budućih.

U Zagrebu, 6. siječnja 2015.

Glavna tajnica Matice hrvatskih sindikata
Mirela Bojić, v.r.


Ključne riječi:

dodatak na plaću 4-8-10, Matica hrvatskih sindikata, Vlada RH, Zakon o uskrati

Vezane vijesti

Prednosti članstva