Foto: Unsplash

Što nas čeka nakon stupanja na snagu Uredbe o koeficijentima?

Do 15. ožujka ustanove sa svim zaposlenicima moraju sklopiti izmjene ugovora o radu, a do 1. rujna moraju se donijeti nove sistematizacije. Što se još mijenja i što nas još čeka?

Nakon što je početkom ove godine stupio na snagu Zakon o plaćama (vidi OVDJE), u četvrtak, 22.veljače Vlada RH donijela je i uredbe o koeficijentima (vidi OVDJE) koje stupaju na snagu s 1. ožujkom ove godine.

Zbog velikog broja upita o prevođenju i konkretnim efektima uredbe na plaće, nismo u mogućnosti davati pojedinačne odgovore, no kako bi svima olakšali razumijevanje efekata uredbe na konkretne bruto i neto plaće, Sindikat je u postupku izrade kalkulatora koji će biti dostupan na web stranicama sljedeći tjedan!

Nakon što Uredba 1. ožujka stupi na snagu, čekaju nas sljedeći procesi:

 • do 15. ožujka 2024. – ustanove moraju obaviti prevođenje naziva i koeficijenata postojećih radnih mjesta u nove nazive i pripadajuće koeficijente za sve zaposlenike;
 • do 15. ožujka 2024. – ustanove moraju svim svojim zaposlenicima ponuditi izmjene ugovora o radu kako bi se implementirali novi koeficijenti;
  • važno je da svi zaposlenici u što kraćem roku, ako već ne raspolažu istima, pribave svoje ugovore o radu i sve izmjene istih kako bi mogli utvrditi naziv svojeg trenutnog radno mjesta i trenutni koeficijent. Nakon što im budu ponuđene izmjene ugovora o radu s novim koeficijentima i nazivima radnih mjesta bez tih podataka neće biti u mogućnosti provjeriti da li je prevođenje u njihovom slučaju odrađeno korektno.
  • poslodavac svim zaposlenicima mora ostaviti određeni rok za provjeru i potpis ugovora.
 • do kraja ožujka 2024. – ustanove moraju unijeti u Registar zaposlenih u državnoj službi i javnih službama podatke o novim nazivima radnih mjesta i koeficijentima što je osnova za isplatu plaća iz državne riznice;
 • do 1. rujna 2024. – ustanove moraju donijeti pravilnike o sistematizaciji koji moraju biti usklađeni s novom Uredbom o koeficijentima;
  • o novim sistematizacijama poslodavci su dužni savjetovati se s radničkim vijećem, odnosno sindikalnim povjerenicima koji su preuzeli prava i obveze radničkog vijeća
 • do 1. listopada 2024. – ustanove moraju ponuditi izmjenu ugovora o radu, ako nakon sistematizacije dođe do promjena u odnosu na ugovor sklopljen do 15. ožujka.

Od 1. ožujka ustanove sukladno čl. 48. Zakona moraju staviti van snage sve odluke i opće akte na temelju kojih se isplaćuje plaća, odnosno dodaci na plaću. Iznimno, odluke i drugi opći akti ustanova kojima se utvrđuje korištenje vlastitih i namjenskih prihoda za isplatu plaća i dodataka na plaću ostaju na snazi do donošenja Pravilnika o korištenju vlastitih i namjenskih prihoda u skladu s posebnim zakonom i zakonom o izvršavanju državnog proračuna, a najduže do 31. prosinca 2025.

Otvorena pravna pitanja oko kojih nadležna ministarstva trebaju zauzeti stav i dati upute

U ovom trenutku nejasno je:

 • Što se događa ako radnici ne potpišu ili ustanove ne stignu ponuditi izmjene ugovora do 15. ožujka? Isplaćuje li se plaća prema novom koeficijentu?
 • Koji rok treba ostaviti radnicima za potpis ugovora o radu – članak 36. Zakona to ne spominje?
 • Može li poslodavac izmjenu ugovora o radu zbog Uredbe i Zakona o plaćama iskoristiti da radnicima koji imaju ugovor o radu za poslove za koje nemaju uvjete (npr. traži se VSS, a radnik ima VŠS), ponudi ugovor o radu s drugim poslovima za koje ima uvjete?
 • Provode li ustanove samo izmjene i dopune ugovora o radu, odnosno prevođenje radnog mjesta i koeficijenta ili će se ugovori usklađivati i sa Zakonom o radu?
 • Što je s posebnim uvjetima rada u sustavu znanosti i visokog obrazovanja?
 • Ima li asistent pravo na dodatak na doktorat nakon što doktorira, a još je asistent?
 • Može li kod rada na projektu EU ili za tržište na određeno vrijeme – suradnik na projektu – plaća biti manja od plaće usporedivog radnika prema koeficijentima? Primjenjuju li se na tog radnika prava iz Zakona o plaćama, npr. dodatak za doktorat, dodatak za staž i sl.?

Sindikat je početkom tjedna resornog ministra upoznao s ovim otvorenim pitanjima i istaknuo svoje stavove te zatražio da se u što kraćem roku ustanovama u našem sustavu daju jasna pojašnjenja i upute.

Što se tiče dodatka za posebne uvjete rada, Sindikat će inzistirati da se on u sustavu zadrži te da i dalje bude reguliran Kolektivnim ugovorom za znanost i visoko obrazovanje (KUZVO). Inzistirat ćemo na što skorijem sklapanju novog KUZVO-a!


Ključne riječi:

novi sustav koeficijenata, pravna pitanja, prevođenje, uredba o koeficijentima

Vezane vijesti

Prednosti članstva