Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Reforma pravosuđa

Prenosimo glavne naglaske iz rasprave vođene na Gospodarsko-socijalnom vijeću (GSV) na temu reforme pravosuđa, o čemu je informirano i Predsjedništvo Matice.

Prenosimo glavne naglaske iz rasprave vođene na Gospodarsko-socijalnom vijeću (GSV) na temu reforme pravosuđa, o čemu je informirano i Predsjedništvo Matice.

REFORMA PRAVOSUĐA

Na sjednici Predsjedništva Matice hrvatskih sindikata javnih službi, Vilim Ribić (potpredsjednik GSV-a) informirao je članove predsjedništva o raspravi vođenoj u GSV-u na temu reforme pravosuđa. Ovdje prenosimo najvažnije naglaske.

  • Ministarstvo pravosuđa je izradilo program aktivnosti za 2005. godinu s ciljem reformiranja sustava upravnog nadzora pravosudnih tijela (uvode se pravosudni inspektori i donosi se plan upravnog nadzora nad sudovima, državnim odvjetništvima, te nad javnobilježničkom službom). Pravosudna inspekcija će biti dio Ministarstva pravosuđa, a ne neovisna služba, radit će nadzor samoinicijativno ili na poziv građana, te će imati ovlasti suspendirati suca.
  • Započet će s radom Pravosudna akademija s ciljem kontinuiranog, sustavnog i praktičnog usavršavanja pravosudnih djelatnika. Novim Zakonom o sudovima uvest će se vrednovanje pohađanja Pravosudne akademije kao uvjeta za daljnje napredovanje u sudačkoj karijeri
  • Što se tiče problema velikog broja neriješenih predmeta, zanimljivo je rješenje koje će se uvesti Izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, kojim će se županijski sudovi staviti u procesnu poziciju da o istom predmetu odlučuju najviše dva puta: prvi puta po žalbi moći će donijeti ukidajuću odluku s obvezom određivanja daljnjih uputa prvostupanjskom sudu koje radnje mora izvesti, a ako isti predmet drugi put po žalbi dođe na županijski sud, županijski sud će žalbu moći samo odbiti i potvrditi prvostupanjsku presudu ili preinačiti presudu.
  • Za rješavanje prostornog smještaja pravosudnih tijela, nastavit će se izgradnja Trga pravde u Zagrebu s ciljem da se konačno riješi prostorni smještaj pravosudnih tijela prvog stupnja na jednom mjestu. Nastavit će se ulaganje u informatičku opremu, izgradnja informatičke mreže za pravosudna tijela, uspostava baza podataka, te nastavak uspostavljanja integriranog informacijskog sustava upravljanja sudskim predmetima.
  • Dosadašnja neusklađenost sudske prakse će se riješiti otklanjanjem dosadašnjih ograničenja za pokretanje revizije pred Vrhovnim sudom RH.
  • Što se tiče odvjetničkih tarifa, imenovati će se radna skupina koja će izraditi tekst zakonskog rješenja kojim bi se uredile odvjetničke tarife i spriječio monopol odvjetničke branše. Dio tarifa je već sada smanjen za oko 50%.

Tajništvo Sindikata (P.Sch)


Ključne riječi:

Gospodarsko socijalno vijeće, odvjetničke tarife, reforma pravosuđa

Vezane vijesti

Prednosti članstva