Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Redovna sjednica Velikog vijeća Sindikata – Tuhelj, 20. i 21. 4. 2012.

Na održanoj sjednici Velikog vijeća Sindikata članovi Vijeća imali su priliku raspravljati o brojnim točkama iz domene svakodnevnih sindikalnih aktivnosti, kao i o pitanjima od posebnog interesa.

Na održanoj sjednici Velikog vijeća Sindikata članovi Vijeća imali su priliku raspravljati o brojnim točkama iz domene svakodnevnih sindikalnih aktivnosti, kao i o pitanjima od posebnog interesa. Prvi dan sjednice započeo je općim pregledom stanja u hrvatskom gospodarstvu i analizom Državnog proračuna za 2012. godinu u segmentu znanosti i obrazovanja te učincima strukture tog proračuna, odnosno izraženih ušteda u sklopu politike štednje, na znanstveno-obrazovni sustav te na zaposlenike tog sustava, iz čijih se osobnih primanja de facto financiraju neka druga povećanja u sustavu. Nadalje, izražena je sumnja u učinkovitost modela javno-privatnog partnerstva kao rješenja za infrastrukturne investicije u znanost i obrazovanje.

U nastavku sjednice članovi su se dotakli pitanja prava iz kolektivnih ugovora, pri čemu su prezentirani i komentirani neki od konkretnih problema s kojima se naši ljudi susreću u svojim radnim sredinama. Članovi Vijeća izviješteni su o komunikaciji i kvaliteti dosadašnje suradnje s novim ljudima na čelu resornog Ministarstva. Predstavljen je i usvojen financijski izvještaj rada Sindikata za prošlu godinu, a članovima Vijeća su dane informacije o statusu izgradnje novog poslovnog objekta, kao i o radu Matice stanogradnje, društva zaduženog za izgradnju stanova namijenjenih svim članovima Matice hrvatskih sindikata.

Drugi dan sjednice bio je rezerviran za najbitnije točke dnevnog reda: pregled stanja u visokom obrazovanju te prijedlog izmjena i dopuna Zakona o znanosti i visokom obrazovanju. Pravna služba Sindikata pripremila je listu prioritetnih pitanja u prijedlogu novog Zakona, kao i stručno mišljenje za svaku od prioritetnih točaka. Članovi Vijeća razvili su konstruktivnu i opsežnu raspravu o problematici zapošljavanja u stalni radni odnos znanstvenih novaka te o mogućnostima redovnih profesora da nastave rad na matičnoj ustanovi nakon što steknu uvjete za umirovljenje. Zbog kompleksnosti teme i kratkoće rokova, dogovoreno je osnivanje mini radne skupine koja će prema smjernicama postavljenim tijekom rasprave članova Vijeća formirati konkretna stajališta o novom prijedlogu Zakona, točku po točku, što će uskoro biti objavljeno na ovim stranicama.


Ključne riječi:

državni proračun, javno-privatno partnerstvo, veliko vijeće, zakon o visokom obrazovanju, zakon o znanosti

Prednosti članstva