Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Otvoreno pismo v. d.-u dekana Filozofskog fakulteta

Tragom najnovijih zbivanja vezanih za krizu upravljanja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, objavljujemo otvoreno pismo čelništva Sindikata znanosti upućeno vršitelju dužnosti dekana FFZG-a, prof. dr. sc. Željku Holjevcu. Pismo je odgovor na dopis koji je v. d. dekana Holjevac u petak poslao svim zaposlenicima FFZG-a, a u kojem se u kontekstu propitivanja legalnosti izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća sazvane za 21. studenog 2016. u izrazito negativnom svjetlu predstavljaju Sindikat znanosti i pravna mišljenja koja je iznijela pravna služba Sindikata.

Tragom najnovijih zbivanja vezanih za krizu upravljanja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, objavljujemo otvoreno pismo čelništva Sindikata znanosti upućeno vršitelju dužnosti dekana FFZG-a, prof. dr. sc. Željku Holjevcu. Pismo je odgovor na dopis koji je v. d. dekana Holjevac u petak poslao svim zaposlenicima FFZG-a, a u kojem se u kontekstu propitivanja legalnosti izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća sazvane za 21. studenog 2016. u izrazito negativnom svjetlu predstavljaju Sindikat znanosti i pravna mišljenja koja je iznijela pravna služba Sindikata.

Sindikat je od začetka ove zamršene situacije djelovao suzdržano, konstruktivno i u dobroj vjeri, dajući isključivo stručnu pravnu pomoć temeljem zahtjeva članova Sindikalne podružnice Filozofskog fakulteta kako bi se iznašlo legalno rješenje krize i poštovali svi zakonski propisi (vidi pravnu analizu krize upravljanja na FFZG-u). U toj dobroj vjeri poslali smo tog istog petka i dopis v. d.-u dekana Holjevcu u kojem dajemo pravno tumačenje o legalnosti i legitimnosti navedene sjednice Fakultetskog vijeća i pozivamo ga da se aktivno uključi u njen rad u svrhu uspostave ponovnog funkcioniranja Fakulteta u svim njegovim funkcijama. Međutim, nakon brojnih neistina iznesenih u pismu v. d. dekana Holjevca zaposlenicima dužni smo reagirati kako bismo članovima Sindikata i javnosti prikazali stvarno stanje stvari.

Otvoreno pismo slijedi u nastavku, a možete ga preuzeti i u PDF formatu:

 

OTVORENO PISMO

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
v. d. dekana
prof. dr. sc. Željko Holjevac

U Zagrebu, 20. studenoga 2016. godine

Poštovani gospodine Holjevac!

Vi ste u petak poslali pismo svim zaposlenicima Filozofskog fakulteta iznoseći neistinite objede na račun Sindikata. Otprilike u isto vrijeme mi smo Vama poslali jedno argumentirano pismo u želji da pripomognemo razriješiti tešku krizu u kojoj se Fakultet nalazi vjerujući da Vi kao vršitelj dužnosti dekana tome možete pomoći.

Već na ovom mjestu ovog Otvorenog pisma treba pokazati samo na jednom primjeru kakve ste si neistine dopustili iznositi pred toliko mnogo respektabilnih ljudi na Filozofskom fakultetu. Naime, neistina je da su pravnici Sindikata podupirali prijedlog Pravilnika o izboru u znanstvena zvanja ministra Jovanovića. Zanimljivo da ovdje ističete pravnike, a ne čelnike. To, naravno, nije zbog obzira prema čelnicima Sindikata, već zbog namjere da se zaposlenike Filozofskog fakulteta uvjeri kako sindikalni pravnici nemaju pojma o svome poslu, niti tada niti sada. Molimo Vas da na donjem linku pogledate priopćenje Sindikata od 25. veljače 2013. godine o tom Pravilniku, pod naslovim Skandalozni pravilnik o napredovanju u znanosti. Nakon toga očekujemo ispriku.

Link: https://www.nsz.hr/wp-content/uploads/2013/02/priopcenje_-_pravilnik_o_napredovanju_u_znanosti.pdf

O kompetentnosti naše Pravne službe malo kasnije, a sada nešto o pristupu Sindikata. Sindikat uopće nije zainteresiran za to tko obnaša „vlast“ na Fakultetu, kako Vi u svome pismu nazivate upravljanje njime. Ali jesmo zainteresirani da se Fakultetom upravlja na zakonit način i na dobrobit zaposlenika. Dakle, i Vi osobno ste nam prihvatljivi na položaju dekana ako radite po Zakonu. U želji da tako bude, uputili smo Vam spomenuti dopis.

Sindikat ima jako puno posla i uopće nismo sretni što smo uključeni u probleme koje nismo mi stvorili. Međutim, Sindikat je dužan prema Statutu Sindikata odgovarati na pitanja svojih članova. Da ste nas i Vi pitali, dobili biste odgovor, možda ne po Vašoj želji, ali svakako argumentiran. Mi smo odgovore davali oprezno, pazeći sve ovo vrijeme da se ne uključujemo u problem više nego što radno-pravni interesi naših ljudi na Filozofskom fakultetu to zahtijevaju.

Mi ne dajemo mišljenje po narudžbi, već po onome što se nama čini ispravnim, s time da smo uvijek spremni na dijalog sa suprotnim mišljenjem jer, doista, ne moramo mi biti uvijek u pravu. Za razliku od Vas, koji suprotno mišljenje po svemu sudeći doživljavate kao neku ugrozu, nas ono motivira jer je sukob mišljenja put do razumijevanja problema iz stvarnosti. Vjerujemo da to na Filozofskom fakultetu znaju bolje od nas. Dobro bi bilo da i čelnik Fakulteta to razumije.

Ne možemo se načuditi da Vas naša dobronamjerna mišljenja mogu isprovocirati do mjere da si dopustite iznositi neistine koje je lako pobiti jednostavnim klikom na mrežne stranice Sindikata. Pitamo se, nije li primjereno akademskoj zajednici da naše mišljenje o pitanjima krize na Filozofskom Fakultetu pobijate argumentirano, tvrdnju po tvrdnju pa da i mi imamo sugovornika s kojim možemo preispitati njihovu valjanost. Umjesto pobijanja naših tvrdnji, Vi pobijate nas. Čudna akademska metoda.

Dopustite da Vam pomognemo razumjeti što je doista Sindikat zastupao i radio i po ostalim točkama objeda koje ste potpisali. Nije teško pretpostaviti da rad Sindikata niste Vi baš pratili tako sustavno, detaljno i u dugom roku kao što u pismu hoćete prikazati. Ako je tako, onda onaj tko Vam je te tvrdnje servirao nije Vam baš pomogao.

Apsurdno je i zbog toga krajnje neuvjerljivo podmetati pravnicima Sindikata rad na štetu novaka i asistenata u slučaju prebacivanja razvojnih koeficijenata na sveučilišta. Apsurdno je jer je upravo Sindikat godinama jedini uspijevao učinkovito zaštititi da asistenti i novaci imaju radni odnos, a ne stipendije, koji im je višestruko unaprijedio plaće, prepolovio nastavne norme, spriječio plaćanje poslijediplomskih studija iz njihova džepa, osigurao javne natječaje za njihov izbor i dr. Prije dva mjeseca uspjeli smo u zadnji čas nakon mučne bitke spasiti asistente Zaklade od protupravnih ugovora koje su do sada sklapali. Na sastanku dva ministarstva, Zaklade i Sindikata u Ministarstvu rada javno je izrečeno da je pravno mišljenje Sindikata ispravno i tek je tada ministar Šustar donio odluku na tragu sindikalnih rješenja. Toliko o kompetentnosti pravne službe Sindikata. U slučaju koji navodite Sindikat je izričito pohvalio Rektorat Sveučilišta za uspješno prebacivanje razvojnih koeficijenata, ali smo mi primijetili radno pravne nedostatke ponuđenih ugovora i o tome obavijestili rektora i dekane. Štoviše, neke uprave naših fakulteta su i same došle do istih zaključaka neovisno od sindikalnog dopisa. Dakle, potpuna je besmislica kao opstrukciju prikazivati našu pomoć i namjeru da se izbjegnu manjkavosti jednog uspješno odrađenog posla, a koje bi išle upravo na štetu sigurnosti asistenata u jednoj vrsti njihovih ugovora. Molimo Vas, zavirite u svoju arhivu i nađite naše dopise koje smo uputili prethodniku te nam uputite ispriku, a onog tko Vam je to podmetnuo predlažemo da pitate zašto se igra Vašim ugledom.

O pitanju podrške Sindikata Fuchsovim zakonima pišemo na kraju pisma u P.S. jer oni trenutno s krizom na FF-u baš i nemaju neke veze.

Uvijek treba preispitivati kvalitetu rada Sindikata, jer svatko tko radi može pogriješiti. Međutim, oko rješavanja krize na Filozofskom fakultetu Vi imate ozbiljan problem jer je puno relevantnih osoba i institucija dalo mišljenja slična našima. Ne sjećamo se da je itko od ozbiljnih osoba, koje nisu interesno motivirane, podržao mišljenje koje Vi zastupate.

U ovom slučaju stvar je vrlo jednostavna: dvije nezakonite odluke Senata Sveučilišta (koje kao nezakonite nikoga ne obvezuju pa ne mogu biti „važeće odluke“ kako Vi netočno pišete u pismu Vašim zaposlenicima), stvaraju problem svima: Vama, Fakultetskom vijeću, Sindikatu, Rektoru, zaposlenicima i, na koncu, samom Senatu Sveučilišta. Sada je moguće ili da Senat to korigira ili da Senat na tome inzistira do raspada svih odnosa na Sveučilištu. Mudro je svoju grešku prepoznati i ispraviti što prije, a ne proizvoditi nove greške da bi se prvotna opravdala.

Mi stvari vidimo tako kako vidimo, ne zato što smo protiv nekoga ili za nekoga, već zato što tako vidimo. Ako ste nas zbog toga odlučili zaplašiti neistinama, baš kao što zastrašujete kolege na Fakultetu plašeći ih besmislicama o kaznenoj odgovornosti, onda Vas podsjećamo da ste kao čelnik ustanove u akademskoj zajednici dužni razvijati kulturu dijaloga, iznošenja i prihvaćanja različitih mišljenja, a ne posezati za prijetnjama.

S obzirom na to da ste nas Vašim pismom u problem Filozofskog fakulteta uključili preko one mjere koju smo željeli, onda ćemo si dopustiti demantirati još nekoliko Vaših navoda koji se tiču postojeće situacije na Fakultetu, vjerujući da samo istina i dijalog oko nje može situaciju kvalitetno razriješiti.

Kao prvo, nije „dio članova i zamjenika“ Fakultetskog vijeća uputio poziv na izvanrednu sjednicu, već se radi o znatnoj većini. To je najrelevantnija informacija koja daje sjednici legalnost i legitimnost. Odluka Senata o poništenju izbora studentskih predstavnika donijeta je bez ikakve pravne osnove i od nenadležnog tijela. Svi argumenti za ovakvo stajalište nalaze Vam se na poveznici https://www.nsz.hr/analize-i-istrazivanja/programski-dokumenti-i-analize/pravna-analiza-pojedinih-pitanja-vezanih-uz-krizu-upravljanja-na-filozofskom-fakultetu/, pa ih ovdje nećemo ponovno posebno isticati i elaborirati. S tim u vezi, ne treba posebno naglašavati da će temeljem te Odluke raspisani izbori za nove studentske predstavnike, odnosno članove studentskog zbora Filozofskog fakulteta također biti nezakoniti. Članovi Fakultetskog vijeća sasvim su u pravu da bi sastav Vijeća u kojem bi sjedili nezakoniti vršitelji dužnosti prodekana kao i sastav vijeća u kojem studenti uopće ne bi sudjelovali, bio nezakonit.

Kao najodgovornija osoba za zakoniti rad Fakulteta, dekan svaku odluku može podvrći objektivnoj svestranoj analizi i preispitivanju te, ako je to potrebno, obustaviti od izvršenja, a to bi trebao činiti u suradnji i dijalogu sa svojim Fakultetskim vijećem s kojim je dužan surađivati u upravljanju Fakultetom i kojemu izravno odgovora. Ako to nije u stanju, onda se doista otvara pitanje tko se na Filozofskom fakultetu bori za vlast. Nemojte zaboraviti da je Fakultetsko vijeće također vlast, kako Vi upravljanje nazivate.

Nadalje, djeluje manipulativno Vaše izolirano tumačenje pojedinih pravnih normi. Vidi se to na primjeru pitanja mandata dekana i s tim u vezi trajanje mandata prodekana. Svaka pravna norma mora se tumačiti u odnosu prema drugim odredbama istog tog propisa. Primijenite li tu metodu, sigurni smo da ćete doći do istovjetnog zaključka onomu koje je dala naša pravna služba. Kada su stvari nejasne i proturječne kao što su propisi i statuti na Fakultetu i na Sveučilištu, onda se rješenje mora tražiti u kontekstu ostvarenja svrhe propisa.

Metoda zgodnog i prigodnog izoliranog tumačenja pojedinih odredbi najbolje se vidi u slučaju kada se svojim zaposlenicima obraćate s prijetnjama da će radi zakazivanja sjednice kazneno odgovarati. Bilo bi dobro da Vi u takvim slučajevima, ako niste sami u stanju protumačiti zakon, postupite bar na način kako to preporučujete članovima Fakultetskog vijeća koji su inicirali sjednicu te da čujete argumente „onih koji misle drugačije i znaju više“. Naime, da ste i sami koristili metodu koju ste preporučili sigurno bi došli do stručnih osoba koje bi Vam rekle da kazneno djelo za koje optužujete svoje kolege prema Vama kao javnom (a ne državnom) službeniku uopće ne može biti počinjeno.

Bilo bi mudro zapitati se jeste li ovakvim tumačenjem pojedinih drugih propisa došli do sličnih pogrešnih zaključaka? I je li to bilo namjerno ili slučajno?

Uz srdačne pozdrave,

prof. dr. sc. Igor Radeka, predsjednik Sindikata, v. r.

Vilim Ribić, predsjednik Velikog vijeća, v. r.

prof. dr. sc. Predrag Marković, povjerenik Sindikalne podružnice na FF-u, v. r.

 

P.S. I na koncu, neistina je da su „pravnici Sindikata“ podržali Fuchsove zakone. Kao prvo, Fuchsovi zakoni su ono što je u jesen 2010. godine srušila akademska zajednica i Sindikat zajedno s njome. U 2011. godini su rađeni potpuno novi zakoni u skupini od 40 reprezentativnih predstavnika akademske zajednice. U njima su radila i četiri sindikalna predstavnika iz znanosti i sveučilišta, a ne pravnici Sindikata. Opet ista priča o pravnicima Sindikata koji ne valjaju i drmaju Sindikatom (iako niti jedan od pravnika iz tog vremena više ne radi u Sindikatu). Istina je da smo u toj skupini zahtijevali ukidanje školarina ili njihovu namjensku upotrebu, što smatramo akademski etičnim pristupom. Istina je da smo zagovarali funkcionalno i moderno sveučilište po uzoru na sve Zapadne zemlje na kojem se ne bi mogle događati ovakve disfunkcionalnosti kao što je ova sada na Filozofskom fakultetu s nejasnim nadležnostima i proturječnim propisima. Istina je da smo se zalagali za integrirano sveučilište. Neki su nam, međutim, imputirali zalaganje za centralizirano sveučilište, iako smo isticali da je na ovako velikom sveučilištu načelo supsidijarnosti imperativ. Na žalost, ti isti još uvijek ne razlikuju integriranost od centraliziranosti. Međutim, pravi je paradoks da oni koji su se isticali u navodnoj borbi protiv navodne centralizacije sada silno žale što nemaju zakonsku podlogu za centralističko upravljanje, pa su u toj namjeri spremni donositi čak i protupravne odluke.

 

 

 


Ključne riječi:

filozofski fakultet, kriza upravljanja, otvoreno pismo

Vezane vijesti

Prednosti članstva