Zaključci prosvjednog skupa mladih znanstvenika

Lista zaključaka s održanog skupa “Doktori znanosti nepoželjni u Hrvatskoj?” upućena je relevantnim institucijama u Republici Hrvatskoj.

Lista zaključaka s održanog skupa “Doktori znanosti nepoželjni u Hrvatskoj?” upućena je relevantnim institucijama u Republici Hrvatskoj. Pogledajte sadržaj zaključaka.

Zaključci prosvjednog skupa mladih znanstvenika i njihovih mentora

Hitne preporuke i zahtjevi premijeru i Vladi RH

Na znanje:

 • Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta
 • Saboru Republike Hrvatske
 • Nacionalnom vijeću za znanost RH
 • Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje RH
 • Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

Poštovani gospodine premijeru, poštovani članovi i poštovane članice Vlade Republike Hrvatske!

U petak 30.11.2012. god. u 11 h, u Velikoj predavaonici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održan je prosvjedni skup mladih znanstvenika i njihovih mentora pod radnim naslovom „Doktori znanosti nepoželjni u Hrvatskoj?“. Skup je održan u organizaciji Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, uz odaziv i sudjelovanje više od 400 mladih znanstvenika i njihovih mentora iz cijele Hrvatske.

Osnovni motiv skupa bio je po našoj ocjeni pogrešna proračunska politika Vlade RH i resornog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta prema sektoru obrazovanja i istraživanja, a koja osobito pogađa mlade znanstvenike (doktorande i postdoktorande). Oni već u ovom trenutku ostaju bez elementarnih sredstava istraživanja, s vrlo lošim perspektivama u pogledu daljnjeg usavršavanja i zapošljavanja.

Podsjećamo:

– Usprkos jasnim preporukama EU o potrebi nastavka ulaganja u obrazovanje, istraživanje, razvoj i inovacije u uvjetima fiskalnih ograničenja, usprkos jasnih pokazatelja da politika ušteda i restrikcija na razini EU ne daje rezultata; usprkos nizu znanstveno utemeljenih analiza i preporuka vodećih svjetskih ekonomista današnjice, prijedlog proračuna Vlade za 2013. predviđa drastično smanjenje troškova za istraživanja i rashoda za zaposlene u području obrazovanja i znanosti;

– Ovo smanjenje na razini MZOS-a po svemu sudeći nije rezultat slučajnih i trenutnih okolnosti, već svjesno usmjerena politika Vlade – iako predviđa kontinuirani rast BDP-a od 2011. do 2015. god., za udio financijskih sredstava MZOS-a u tom se istom BDP-u planira kontinuirani pad i to od 3,59% BDP-a u 2011. do 2,95% BDP-a u 2015. godini!

– Podsjećamo da MZOS planira drastičnu uštedu u rashodima za zaposlene, te da postoji opravdana bojazan da će se to dogoditi, između ostalog, i drastičnim smanjenjem zapošljavanja novih znanstvenih novaka i postdoktoranada!

Na prosvjednom skupu je nakon uvodnih prezentacija, analize aktualnog stanja nacionalnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te obrazovanja u cjelini u usporedbi s EU, uslijedila analiza i rasprava o aktualnom trenutku iz pozicije mladih znanstvenika i njihovih mentora. Tijekom rasprave iskristalizirali su se zaključci, odnosno preporuke i zahtjevi, koje upućujemo prije svega Vama poštovani gospodine premijeru Milanović, i užem kabinetu Vlade Republike Hrvatske, jer upravo Vi odlučujete o profesionalnim i egzistencijalnim sudbinama najobrazovanijeg i najinovativnijeg dijela hrvatskog stanovništva, a time i smjeru razvoja hrvatskog društva kao cjeline.

Stoga upućujemo molbu, prijedlog i zahtjev Vladi RH, da razmotrite niz specifičnih i općih mjera, koje je po našoj ocjeni potrebno hitno, odnosno srednjoročno implementirati kako bi se spriječila daljnja devastacija hrvatske znanosti i visokog obrazovanja:

Specifične mjere za mlade znanstvenike

Hitne mjere

Tijekom 2013. i 2014. završavaju ugovori o radu za okvirno 500 mladih doktora znanosti zaposlenih u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Iako je država u njihovo obrazovanje tijekom godina uložila visoka sredstva, radna mjesta za njihov ostanak u sustavu nisu osigurana, a Hrvatskoj prijeti odljev mozgova koji bi predstavljao nenadoknadiv gubitak za našu zemlju. Stoga apeliramo da se putem odgovarajuće preraspodjele proračunskih sredstava osiguraju radna mjesta za mlade doktore znanosti. Osim toga predlažemo:

 • Osigurati kontinuirano zapošljavanje novih znanstvenih novaka (doktoranada) na razini koja može osigurati održivo funkcioniranje znanstvene i visokoobrazovne djelatnosti;
 • Ne smanjivati broj odobrenih ugovora za više asistente (postdoktorande) na javnim visokim učilištima i javnim institutima;
 • Omogućiti mladim znanstvenicima koji su već izašli iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, a imaju potrebne kvalitete i uvjete, da konkuriraju na natječajima za zapošljavanje na razvojna znanstvena i znanstveno-nastavna radna mjesta;
 • Osigurati materijalna sredstva za istraživanje za odobrene znanstvene novake;
 • Osigurati dodatnu edukaciju doktoranada i postdoktoranada u vođenju projekata, poduzetništvu te komunikacijskim i generičkim vještinama kako bi im se povećala zapošljivost na tržištu rada te ih ujedno i pripremilo za vođenje EU projekata;
 • Obavezati sve znanstvene ustanove na hitno donošenje planova zapošljavanja u narednom srednjoročnom razdoblju (3-5 godina).

Srednjoročne mjere

 • Pokrenuti sustave projekata koji bi uz materijalne troškove istraživanja financirali i radna mjesta doktoranada i postdoktoranada. Također, pokrenuti sustav samostalnih projekata za postdoktorande koji bi vodili znanstvenoj afirmaciji i osamostaljenju mladih doktora znanosti. Ovaj pristup bi selektirao najbolje mlade doktore znanosti za rad na javnim visokim učilištima i javnim institutima RH;
 • Implementirati sustav stimulativnih poreznih olakšica za gospodarske subjekte koji žele zaposliti doktore znanosti;
 • Pokrenuti sustav tzv. gospodarskih postdoktorata, u kojima bi Država sufinancirala rad doktora znanosti u gospodarstvu;
 • Utemeljiti nacionalne centre izvrsnosti u kojima bi se mladi doktori znanosti sustavno bavili inovacijama i transferom znanja u gospodarstvo.

Opći zahtjevi

Hitne mjere:

 • Da se u proračunu RH za 2013. godinu ne smanjuju sredstva za znanost i visoko obrazovanje;
 • Da se u administraciju MZOS, te ključna nacionalna tijela (Nacionalna vijeća, Upravni odbor Zaklade, AZVO i dr.) imenuju kompetentni stručnjaci, npr. i mladi doktori znanosti, bez obzira na stranačku (ne)pripadnost.

Srednjoročne mjere:

 • Da se proračunske smjernice Vlade za razdoblje do 2015. godine temelje na povećanju izdvajanja za obrazovanje i istraživanje, u skladu sa smjernicama i preporukama EU;
 • Definirati specifične i vjerodostojne kriterije izvrsnosti za pojedina znanstvena i umjetnička područja.

U Zagrebu, 30.11.2012. god.

U ime organizatora prosvjednog skupa: mr. sc. Marko Pavić, Mreža mladih znanstvenika – MLAZ, v.r.dr. sc. Nenad Malenica, Radna skupina znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu, v.r.prof. dr. sc. Krunoslav Pisk, predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, v.r.


Ključne riječi:

prosvjedni skup mladih znanstvenika, zaključci, znanstveni novaci

Vezane vijesti

Prednosti članstva