Državni proračun za 2009.

excel sa uputama za samoanalizu- Da se u ovoj zemlji dobro zna ko pije a ko plaća pokazuje SRAMOTA koju nazivamo državnim proračunom. No, problem nastaje kada mi to poželimo saznati. Naime, prema zakonu, sredstva unutar pojedinih ministarstava mogu se preraspodijeljivati odlukom vlade i o tome saznajemo iz narodnih novina. Ove godine vlada je donijela […]

excel sa uputama za samoanalizu-

Da se u ovoj zemlji dobro zna ko pije a ko plaća pokazuje SRAMOTA koju nazivamo državnim proračunom. No, problem nastaje kada mi to poželimo saznati. Naime, prema zakonu, sredstva unutar pojedinih ministarstava mogu se preraspodijeljivati odlukom vlade i o tome saznajemo iz narodnih novina. Ove godine vlada je donijela tri takve odluke (pogledajte NN 138, NN 127, NN 117) kojima je preraspodijeljeno ukupno 6477 linija proračuna (43%) i preko 2 milijarde kuna. Kao naš doprinos raspravi o trošenju državnog novca, ekonomska služba Sindikata znanosti sa stranica vlade skinula je prijedlog državnog proračuna za 2009. i prebacila ga iz PDF-a u Excel. Dobivene podatke smo sortirali, dešifrirali, formatirali, indeksirali i na kraju pivotirali, te vam predstavljamo dramatično poboljšan PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAčUNA ZA 2009 godinu u excelu– pivot tablicu koja olakšava analizu proračuna.Upute za lakše snalaženje: 1. spremite zip file i otvorite excel koji se nalazi u njemupred vama je tablica koja se sastoji od četiri lista, u listu SOURCE se nalazi državni proračun prebačen iz PDF-a, List GLAVE sadrži popis proračunskim korisnicima po glavama – odnosno ministarstvima. Predlažemo da si list GLAVE isprintate, jer će vam to olakšati daljnje pivotiranje. Kako to nebi bio samo popis sa šiframa korisnika, dodali smo i usporedbu njihovih rashoda u 2008. i 2009. godini (primjetiti ćete da nema značajnijih promjena).List ŠIFRARNIK ne preporučam da printate, jer on ima 62 stranice. Radi se o popisu šifri rashoda proračuna, on je pomoćno sredstvo u pivot analizi, kad vam nešto nije jasno,CTRL+F i upišete šifru da bi saznali koji rashod iza toga stoji. List PIVOT je najzanimljviji, jer on omogućuje pregledavanje rashoda po pojedinim korisnicima i projektima. Početni pogled daje vam pregled cijelog proračuna, sitnih 23000 redova. No, zanima Vas recimo MZOS, iz lista GLAVE ste saznali da je šifra MZOS-a 080.  Kliknete na redak glave, odaberete dva puta prvu opciju (show all) kako bi maknuli kvačice sa svih kućica i zatim odaberete 080 i dobijete proračun MZOS-a po projektima, svaki projekt sa šifrom i pripadajućim rashodom. Ako ne vidite prihode? kliknite desnim klikom na kolonu C (gore), stitnite desni miš i odaberite column width i namjestite na 70 (ili manje ovisno o veličini monitora)  U nadi da će ovaj dokument potaknuti raspravu o neracionalnom trošenju državnog novca, Vaša ekonomsko-informatička služba Sindikata znanostip.s. pogledajte i http://pollitika.com/nacrt-prijedloga-drzavnog-proracuna-republike-hrvatske-za-2009-godinu


Ključne riječi:

državni proračun, javna potrošnja, Marko Krištof

Vezane vijesti

Prednosti članstva