Upravno vijeće

Upravno vijeće Sindikata je izvršno tijelo Velikog vijeća zaduženo prvenstveno za financijsku i poslovnu politiku Sindikata. Sastoji se od sedam članova:

Za vanjskog člana Upravnog vijeća bez prava glasa izabran je prof. dr. sc. BRANKO NOVAK.

 

Back to Top