Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

izv. prof. dr. sc. Velibor Mačkić

Viši znanstveni suradnik/izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Rođen 9. siječnja 1984. u Zagrebu.

Sindikalna biografija

  • Član Sindikata od 2009. godine.
Dužnosti u Sindikatu
  • 2018.-2022.: zamjenik sindikalne povjerenice
  • od 2023. – član Velikog vijeća i Upravnog vijeća

Stručna i radna biografija

  • Rođen je 1984. u Zagrebu. Maturirao je u II. gimnaziji, a diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (EFZG) kao stipendist MZOS-a i Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju obranio je 2015. na EFZG u te se dodatno obrazovao u Ujedinjenoj Kraljevini, Grčkoj, Italiji, Nizozemskoj i Španjolskoj.
    Od 2007. do 2009. bio je zaposlenik Société Générale – Splitske banke d.d. te vanjski suradnik na EFZG. Na tom je fakultetu od 2009. godine zaposlen na Katedri za ekonomsku teoriju kao znanstveni novak, a 2016. g. izabran je u zvanje docenta i za nositelja kolegija Politička ekonomija. Trenutno je u zvanju izvanrednog profesora na EFZG i posebni je savjetnik za ekonomiju predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
    Objavio je više nagrađivanih znanstvenih radova. Suradnik je na projektima financiranim od Hrvatske zaklade za znanost. Njegovi glavni istraživački interesi pokrivaju (novu) političku ekonomiju, izborne cikluse, analizu cjenovne i necjenovne konkurentnosti suvremenih ekonomija i proračunsku transparentnost. Član je Upravnog odbora Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo.

Osobno

  • Neoženjen, bez djece.
Prednosti članstva