Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

dr. sc. Dominik Vuletić

Docent na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Rođen 06.12.1981.

Sindikalna biografija

  • član Sindikata od 2011. godine

Dužnosti u Sindikatu

  • 2018. – 2022.: član Velikog vijeća i član Upravnog vijeća
  • od 2023.: član Velikog vijeća i član Upravnog vijeća

Stručna i radna biografija

Dominik Vuletić je docent na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Završio je Pravni fakultet u Zagrebu s Rektorovom i Dekanovom nagradom te je na istoj ustanovi 2014. god. stekao doktorat znanosti summa cum laude. U znanstveno – nastavno zvanje docenta izabran je 2019. godine. Prije rada na Sveučilištu Dominik je bio znanstveni novak u Institutu za međunarodne odnose te je radio u odvjetništvu. Vodi nastavu iz niza obveznih i izbornih predmeta na sveučilišnim i stručnim studijima Ekonomskog fakulteta. Autor je više članaka i jedne stručne knjige a bio je javno aktivan u području prava zaštite potrošača. U Sindikatu obnaša funkcije člana Velikog i Upravnog vijeća od 2018. god. u razdoblju 2017 – 2020. god. bio je imenovani stučni član Odbora za europske poslove Hrvatskog sabora.

Osobno

Jedno dijete.

Prednosti članstva