Osvrt na tri nova sistemska zakona (1. verzije)

Pročitajte osvrt Sindikata znanosti na Zakon o sveučilištu, Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o znanosti.

Osvrt na prvi prijedlog tri nova sistemska zakona – PDF

Pogledajte i:

Komparativni prikaz radnopravnih odnosa

Kolumnu Vilima Ribića iz tjednika Objektiv


Ključne riječi:

programski dokumenti | tri nova sistemska zakona | zakon o sveučilištu | zakon o visokom obrazovanju | zakon o znanostiBack to Top