Izmijenjeni uvjeti prijevoza vlakovima HŽ-a

Zaprimili smo odgovor na prigovor upućen HŽ Putničkom prijevozu, koji zbog poslovnih razloga i dalje ostaje pri svojoj odluci. No slijedom prigovora Sindikata, HŽ se svim korisnicima koji su kupili iskaznicu K-50 obvezao na njihov zahtjev vratiti novac za razdoblje u kojem se iskaznica više neće koristiti.

AŽURIRANO 9.11.2015.: ODGOVOR HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA NA PRIGOVOR SINDIKATA

Poštovane članice i članovi!

Ranije smo Vas obavijestili da je Sindikat znanosti uložio prigovor HŽ Putničkom prijevozu na jednostrano ukidanje popusta za pojedinačne karte, na udaljenostima manjim od 25 kilometara.

26. listopada 2015. godine zaprimili smo odgovor HŽ Putničkog prijevoza, koji zbog poslovnih razloga i dalje ostaje pri gore navedenoj odluci. Međutim, slijedom Prigovora Sindikata, HŽ se svim korisnicima koji su kupili iskaznicu K-50 obvezao na njihov zahtjev vratiti novac za razdoblje u kojem se iskaznica više neće koristiti (plaćena cijena Iskaznice K-50 podijelit će se s 12 te pomnožiti s brojem korištenih mjeseci). Povrat se može zatražiti na putničkoj blagajni gdje je iskaznica K-50 kupljena.

Ovim putem napominjemo da članovi Sindikata i dalje mogu koristiti pogodnost u vidu povoljnijih cijena pretplatnih karata koje i dalje ostaju iste, dok se za pojednične karte, na udaljenostima većim od 25 km primjenjuje popust od 40%.

Navedeni dopis HŽ Putničkog prijevoza možete pogledati ovdje.


AŽURIRANO 2.10.2015.:

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. poslao nam je dana 1.10.2015. g. dopunu novih uvjeta prijevoza, kojima je određeno kako će se popust od 40% za pojedinačne karte, u skladu s Tarifom 103-Cijene, primjenjivati samo na udaljenostima većim od 25 km.

Sindikat će na ovu odluku HŽ-a, kojom su jednostrano izmijenjeni uvjeti prijevoza za naše članove, uputiti prigovor, o čijem ishodu ćete biti obaviješteni.

Navedeni dopis HŽ Putničkog prijevoza pogledajte ovdje.


AŽURIRANO 29.9.2015.:

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. obavijestio nas je dopisom kako se od 1. listopada 2015. godine mijenja opseg popusta za pojedinačna putovanja nositelja prava i članova njihovih užih obitelji temeljem iskaznice K-50. Naime, za pojedinačna putovanja nositelja i korisnika prava,  umjesto dosadašnjih 50% popusta primjenjivat će se popust od 40% od redovite prijevozne cijene u 1. i 2. razredu svih vrsta vlakova. Popust za mjesečne pretplatne karte se ne mijenja.

Tablicu s novim cijenama za pojedinačna putovanja, zajedno s dopisom HŽ Putničkog prijevoza pogledajte ovdje.


AŽURIRANO 24.3.2015.:

Od strane HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. obavješteni smo dopisom kako cijena izrade Iskaznice K-50 od dana 16. ožujka 2015. više ne iznosi promotivnih 30,00 kn, već je na snazi nova cijena od 120,00 kn za nositelje prava, odnosno 80,00 kn za korisnike prava. Unatoč nastojanjima Sindikata da za svoje članove i dalje zadrži ugovorenu cijenu izrade od 30,00 kn, u komunikaciji s odgovornim osobama u tvrtci HŽ Putnički prijevoz d.o.o. nismo naišli na razumijevanje.

Sukladno novonastaloj situaciji, u uputama za ostvarivanje ove povoljnosti niže u tekstu izmijenili smo podatke o cijeni izrade Iskaznice K-50.

Obrazloženje HŽ Putničkog prijevoza o ovoj promjeni cijene možete pročitati ovdje: Pojašnjenje za K-50


AŽURIRANO 16.12.2014.:

Poštovani članovi,

nedavno smo vas obavijestili da smo ugovorili iznimno povoljan prijevoz vlakom. Naša namjera prilikom ugovaranja ove pogodnosti sa HŽ-om bila je pomoći svim našim članovima i članovima njihove uže obitelji, a pogotovo onima koji se nalaze u teškoj financijskoj situaciji.

Unatoč tome, primili smo informacije od nekih članova da popust na mjesečne karte ne iznosi 50% a kako smo vas ranije informirali. S tim u vezi, odmah smo kontaktirali HŽ, te smo dobili sljedeći odgovor koji vam prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

U dostavljenoj Uputi za ispostavljanje i korištenje Iskaznice K-50 za putovanja u vlakovima HŽ putničkog prijevoza za članove Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i članove njihovih užih obitelji došlo je do propusta, pa je pogrešno navedeno da su cijene već postojećih mjesečnih karata snižene za 50%. Naime, nositelji prava  – članovi Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja – za vrijeme trajanja radnog odnosa, imaju pravo na pojedinačna putovanja s popustom 50% od redovite prijevozne cijene, te na kupnju mjesečne opće pretplatne karte s dodatnim popustom 20% u odnosu na cijene mjesečne karte, koje su već snižene oko 35%.

Molimo da Vašim članovima uputite ispriku radi navedenog propusta.

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

Slijedom navedenog, ispričavamo se svim našim članovima zbog nehotičnog pogrešnog informiranja oko popusta na cijenu prijevoza vlakovima Hrvatskih željeznica. Još jednom naglašavamo da se navedeni popust od 40% odnosi isključivo na cijenu pojedinačne karte, dok na kupnju mjesečne pretplatne karte (koja je već snižena oko 35%) popust iznosi dodatnih 20%.

Navedene popuste i dalje je moguće realizirati uz korištenje iskaznice K-50 (cijena izrade kartice od 16.3.2015. iznosi 120,00 kn za nositelje prava, odnosno 80,00 kn za korisnike prava), počevši od 1.12.2014. godine. U nastavku donosimo korigirane upute HŽ Putničkog prijevoza:

Uputa za ispostavljanje i korištenje Iskaznice K-50 za putovanja u vlakovima HŽ Putničkog prijevoza za članove Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i članove njihovih užih obitelji

1. Nositelji i korisnici prava na Iskaznicu K-50

Nositelji prava:

 • članovi Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja – za vrijeme trajanja radnog odnosa
 • imaju pravo na pojedinačna putovanja s popustom 40% od redovite prijevozne cijene, te na kupnju mjesečne opće pretplatne karte s dodatnim popustom 20% u odnosu na cijenu mjesečne karte.

Korisnici prava:

 • članovi uže obitelji nositelja prava (bračni/životni partneri i djeca) – za vrijeme trajanja prava nositelja prava
 • imaju pravo isključivo na pojedinačna putovanja s popustom 40%
 • djeca – do završetka zakonom propisanog obveznog školovanja odnosno do navršene 25. godine života pod uvjetom da su redoviti polaznici škole ili fakulteta

S Iskaznicom K-50 povlaštenu vožnju može ostvariti samo osoba na koju ista glasi.

2. Ispostavljanje Iskaznice K-50

Nositelj prava dužan je:

 • osobno pristupiti u službeno mjesto/blagajnu HŽPP te se identificirati osobnom iskaznicom te članskom iskaznicom sindikata ili potvrdom o članstvu u sindikatu
 • priložiti 1 fotografiju veličine 3×3,5 cm
 • jednokratno platiti 120,00 kn za ispostavljanje Iskaznice K-50

Korisnik prava dužan je:

 • zajedno s nositeljem prava osobno pristupiti u službeno mjesto/blagajnu HŽPP te se identificirati osobnom iskaznicom i potvrdom sindikata o užem srodstvu s nositeljem prava
 • nositelj prava može i sam kupiti Iskaznice K-50 za članove svoje uže obitelji uz prilaganje potrebne potvrde poslodavca o užem srodstvu (preuzmite obrazac potvrde ovdje)
 • priložiti 1 fotografiju 3×3,5 cm člana uže obitelji za kojeg se ispostavlja Iskaznica K-50
 • jednokratno platiti 80,00 kn za ispostavljanje Iskaznice K-50

3. Popust

Prijevoz s Iskaznicom K-50 može se ostvariti na redovitim linijama unutarnjeg javnog prijevoza, vlakovima predviđenima voznim redom (ne vrijedi u posebnim vlakovima).
Cijene općih mjesečnih pretplatnih i pojedinačnih karata koje se kupuju temeljem Iskaznice K-50 snižene su do 50% u odnosu na pojedinačne prijevozne cijene.
Popust 50% temeljem Iskaznice K-50 ne primjenjuje se na cijene za uporabu postelje u vagonima za spavanje i uporabu ležaja u vagonima s ležajima, na prijevoz praćenih automobila i motocikala, te na prijevoz bicikala.
Za vlakove s obaveznom rezervacijom sjedala, ista se naplaćuje u punom iznosu.

4. Kupovina i pregled prijevoznih karata

Prijevozne karte temeljem Iskaznice K-50 kupuju se na putničkim blagajnama ili u vlaku.
Pojedinačne prijevozne karte s popustom nositelji i korisnici prava kupuju i plaćaju na putničkim blagajnama ili u vlaku, a pretplatne karte nositelji prava kupuju i plaćaju isključivo na putničkim blagajnama.

Nositelj i korisnik prava obvezni su predočiti Iskaznicu K-50 prilikom kupnje prijevoznih karata kao i vlakopratnom osoblju prilikom pregleda prijevoznih karata u vlaku. U slučaju da nositelj ili korisnik prava prilikom putovanja ne mogu pokazati važeću Iskaznicu K-50, vlakopratitelj u vlaku tom će putniku naplatiti razliku između plaćene snižene cijene i stvarno potrebne prijevozne cijene bez popusta i dodatak sukladno važećim tarifama i propisima HŽ Putničkog prijevoza.

Ukoliko službeno mjesto (blagajna) nije otvoreno za prodaju prijevoznih karata vlakopratitelj će u vlaku ispostaviti prijevoznu kartu po sniženoj cijeni, a ukoliko službeno mjesto prodaje prijevozne karte ili je prijevozna karta neodgovarajuća (npr. putovanje vlakom višeg ranga, u 1. razredu, produljenje putovanja i dr.) vlakopratitelj će u vlaku naplatiti dodatak sukladno važećim tarifama i propisima HŽ Putničkog prijevoza.

Novac za kupljene, a neiskorištene prijevozne karte vraća se u skladu s propisima HŽ Putničkog prijevoza.

Prijevozni uvjeti, propisi i tarife dostupni su na Internet stranicama HŽ Putničkog prijevoza www.hzpp.hr.

5. Načini plaćanja

Mjesečne opće pretplatne karte, kao i karte za pojedinačna putovanja moguće je kupiti jednokratnim plaćanjem gotovinom ili kreditnim karticama u većim prodajnim mjestima.

6. Gubitak Iskaznice K-50 ili prijevozne karte

U slučaju gubitka Iskaznice K-50 isto se mora prijaviti u mjesto ispostavljanja Iskaznice K-50 tako da se može proglasiti nevažećom, a nositelj i korisnik prava za daljnje korištenje mora kupiti novu Iskaznicu K-50.
Za izgubljene prijevozne karte kupljene temeljem Iskaznice K-50 ne ispostavlja se zamjenska karta.

7. Zlouporabe

Zlouporaba ili nepravilno korištenje Iskaznice K-50 (npr. davanje na korištenje osobi na koju ista ne glasi) može dovesti do oduzimanja iste i podizanja tužbe kod nadležnog suda.

 

Povlaštene cijene dostupne su u prilogu.

 


Ključne riječi:

povoljnosti za članove

Prednosti članstva