Upravno vijeće

Upravno vijeće Sindikata je izvršno tijelo Velikog vijeća zaduženo prvenstveno za financijsku i poslovnu politiku Sindikata. Sastoji se od sedam članova:

 

 

Prednosti članstva