Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Sindikati i Vlada parafirali sporazum

Sindikat znanosti nije sudjelovao u parafiranju sporazuma između Vlade RH i sindikata javnih i državnih službi kojim se određuju uvjeti i dinamika povećanja smanjenih koeficijenata.

Sindikat znanosti nije sudjelovao u parafiranju sporazuma između Vlade RH i sindikata javnih i državnih službi kojim se određuju uvjeti i dinamika povećanja smanjenih koeficijenata.

Sporazum obvezuje Vladu da će otvoriti pregovore o uvećanju koeficijenata složenosti poslova za obračun plaća u državnim i javnim službama u trenutku kad se prema podacima DZS-a u tri uzastopna kvartala ostvari pozitivni rast BDP-a, a deficit državnog proračuna bude manji od 3%. Uz to, Vlada se obavezala i da u 2013. godini više neće smanjivati razinu plaća i dodataka na plaću po osnovi radnog staža. Zauzvrat, sindikati potpisnici obavezuju se prekinuti aktivnosti oko organizacije štrajka.


Ključne riječi:

javne i državne službe, pregovori, pregovori o plaćama, sporazum o plaćama, štrajk, Vlada RH

Vezane vijesti

Prednosti članstva