Sindikat i tri zakona

Vlada je najavila da će ipak pustiti u proceduru tri sistemska zakona, i to taman kada smo pomislili da su od toga odustali (sukladno svojoj neodlučnosti da provode reforme i donose odluke).

Vlada je najavila da će ipak pustiti u proceduru tri sistemska zakona, i to taman kada smo pomislili da su od toga odustali (sukladno svojoj neodlučnosti da provode reforme i donose odluke).

Sindikat niti podržava niti ne podržava ta tri sistemska zakona jer tekstovi nisu dovršeni. Dok god ne vidimo konačne verzije zakona Sindikat ne može donijeti konačni sud, jer mora provesti raspravu u svojim tijelima. Stoga su čudni oni koji već sada unaprijed odbijaju, štrajkaju, prosvjeduju ili prihvaćaju te zakone. Zakoni kao cjeloviti i oblikovani tekstovi još ne postoje.

Radne skupine su pri kraju s poslom i za sada je većina važnih sindikalnih pitanja prihvaćena, zahvaljujući našim predstavnicima. Međutim, dok se u to ne uvjerimo u tekstovima koji idu na Vladu suzdržat ćemo se od komentara, jer uvijek netko to može i izigrati.

Za nas su najvažniji radnopravni odnosi. Većina naših primjedbi je usvojena (vidi naš tekst na webu Osvrt na tri sistemska zakona).

Također je dogovoreno da nema upisnina i školarina, iako iz nekih sredina (Pravni fakultet, rektor Bjeliš) dolaze i suprotni prijedlozi. Riješeno je i pitanje financijske autonomije kroz programske ugovore i mogućnost da financiranje bude u korelaciji s kvalitetom rada ustanove. Mi ne zahtjevamo, jer nam to nije primarni fokus, ali smatramo jako važnim pravnu integraciju sveučilišta (to nikako ne znači i centralizaciju), ako želimo imati moderna sveučilišta.

Povoljno su riješena i druga pitanja, koja ovdje za sada ne bismo htjeli prejudicirati da ne bi u finalnoj verziji ispalo drugačije (izbor rektora, piramida, sastav senata,…).

Postoje i sporna pitanja među samim članovima radnih skupina, koja pripadaju više institucijama a manje sindikatu.

Očitovanje na novu verziju prijegloga Zakona je u pripremi i uskoro ćemo ga ovdje objaviti.


Ključne riječi:

tri nova sistemska zakona, zakon o sveučilištu, zakon o visokom obrazovanju, zakon o znanosti

Prednosti članstva