Sindikatom, njegovom imovinom i sredstvima se upravlja u najboljem interesu članova

Čelni ljudi Sindikata obratili su se medijima i javnosti priopćenjem povodom nekoliko medijskih objava koje su u proteklom tjednu problematizirale način na koji je aktualni glavni tajnik Sindikata stekao vlasništvo nad nekretninom u kojoj živi

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Kao osobe koje trenutno obnašaju najodgovornije funkcije u Sindikatu znanosti, dužnost nam je obratiti Vam se povodom nekoliko medijskih objava koje su u proteklom tjednu problematizirale način na koji je gospodin Vilim Ribić, sada po funkciji glavni tajnik, a inače dugogodišnji predsjednik Velikog vijeća Sindikata znanosti, stekao vlasništvo nad nekretninom u kojoj živi.

Smatramo da je gospodin Ribić u pismima upućenima svim članovima Sindikata (na webu) i drugoj zainteresiranoj javnosti ponudio logičnu i kvalitetnu argumentaciju kojom je od sebe otklonio svaku sumnju u bilo koju vrstu pogodovanja, sukoba interesa ili drugog neetičnog, nedopuštenog ili nezakonitog korištenja svoje pozicije unutar Sindikata znanosti.

Uvidom u javno dostupne dokumente Sindikata lako je moguće utvrditi da je Sindikat vrlo kvalitetno ustrojena organizacija, s dosljedno primijenjenim načelom kolektivnog donošenja odluka koje jamči odgovorno i transparentno upravljanje.

Posebno ističemo da je Sindikat zakonski obveznik provedbe godišnjih financijskih revizija. Da postoje bilo kakve nepravilnosti u financijskom radu ili poslovanju Sindikata, u postupku revizije najviša tijela Sindikata o tome bi morala biti obavještena. U posljednjih 5 godina, neovisne godišnje revizije vanjskih revizijskih društava pokazuju da je financijsko poslovanje Sindikata u cijelosti usklađeno s pozitivnim pravnim propisima, unutarnjim aktima Sindikata i odlukama njegovih tijela.

Žaloste i zabrinjavaju objave pojedinih medija iz kojih se lako može zaključiti da se radi o pokušaju konstruiranja priča, primarno sa svrhom diskreditacije osoba koje svojim istupima reprezentiraju određenim društvenim skupinama neprihvatljive vrijednosti, ideje ili stavove. Smatramo da takvo postupanje nije odraz slobode medija, nego je rezultat njene zloupotrebe.

Želimo Vam na kraju jasno poručiti da se Sindikatom, svom njegovom imovinom i sredstvima upravlja po svim pravilima dobrog gospodarenja i u najboljem interesu njegovih članova.

S poštovanjem,

izv. prof. dr. sc. Vesnica Garašić,
predsjednica Velikog vijeća Sindikata, v.r.

prof. dr. sc. Petar Pervan,
predsjednik Sindikata, v.r.

prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky,
predsjednica Upravnog vijeća Sindikata, v.r.


Ključne riječi:

medijske manipulacije, obiteljska kuća, upravljanje Sindikatom

Vezane vijesti

Prednosti članstva