Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Foto: Pixabay

Objavili smo komentare Sindikata na prijedlog Zakona o plaćama

Komentari na taj, kao i na druge zakonske i podzakonske akte u javnoj raspravi dostupni su u novoj rubrici E-savjetovanja na našim web stranicama

U rubrici Pravo i propisi odnedavno se nalazi nova stavka pod imenom E-savjetovanja. U njoj ćete moći pregledati komentare koje je Sindikat uputio na zakonske i podzakonske akte od interesa za sustav znanosti i visokog obrazovanja u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rubriku ćemo nadopunjavati novim sadržajem paralelno sa objavom naših komentara na akte u javnoj raspravi na web stranici e-savjetovanja.


Ključne riječi:

e-savjetovanja, javna rasprava, komentari

Prednosti članstva