Nečastivi na Filozofskom fakultetu

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu dekan Fakulteta Damir Boras nakon rasprave na Fakultetskom vijeću potpisao je odluku da se 6. srpnja obustavlja rad u nastavi.

Kršenje ustavnog prava na rad – prisiljavanje na štrajk

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu dekan Fakulteta Damir Boras nakon rasprave na Fakultetskom vijeću potpisao je odluku da se 6. srpnja obustavlja rad u nastavi. Prije toga sindikat tzv. Akademska solidarnost, pozvao je na štrajk istog datuma. Odlukom dekana zaposlenici koji nisu željeli biti u štrajku moraju u štrajku sudjelovati. Tom nezakonitom odlukom ugrozili su ustavno pravo na rad svima onima koji nisu namjeravali štrajkati.

Sindikat znanosti organizirao je mnoge štrajkove i nikada pri tome nije spriječavao rad zaposlenika koji nisu željeli štrajkati. Budući da Sindikat znanosti neće štrajkati protiv zakona koji bitno unapređuju radno-pravnu poziciju svih nastavnika i koji osiguravaju besplatno obrazovanje, velika većina naših članova nije namjeravala biti ni u kakvom štrajku. Stoga nam se javljaju članovi našeg sindikata koji od nas traže da zaštitimo njihovo ustavno pravo na rad. Isto traže i neki nečlanovi. Ljudi se pitaju što ako se dani nerada cijelog Fakulteta ne plate, hoće li tada bez plaće ostati i oni koji su htjeli raditi. Ljudi se pitaju hoće li Fakultet biti zatvoren, hoće li oni moći raditi i kako će ih dekan sankcionirati zato što rade. Hoće li dobiti otkaz?

Dekan je u ovom slučaju, kao poslodavac upotrijebio lock-out ili isključenje s rada. Taj institut poslodavci u svijetu koriste u borbi protiv sindikata i kao odgovor na štrajk. U Hrvatskoj je ovom odlukom dekana izumljena orginalna vrsta lock-outa. U njemu poslodavac podupire štrajk i prisiljava u štrajk sve ostale zaposlenike.

To je moguće u sustavu u kojem štrajk jednog sindikata i lock-out poslodavca ne plaća dekan, ne plaća niti fakultet, već plaćaju porezni obveznici a posljedice snose studenti i njihovi roditelji. To je moguće u sustavu iskrivljenog i zloupotrebljenog shvaćanja autonomije sveučilišta u kojem dekani nikome ne odgovaraju za ono što rade, pa čak i kada rade protuzakonito. Ovaj je lock-out suprotan odredbama o lock-outu prema Zakonu o radu. Poslodavac je time izričito pogodovao jednom od dva sindikata na fakultetu, što je također nezakonito.

Autonomija nije samovolja suprotna pravima ljudi i propisima zemlje u kojoj sveučilišta djeluju. I to je jedan od razloga zašto su potrebni novi zakoni. Neshvatljiv je izostanak odgovarajuće reakcije Države i rektora Sveučilišta u Zagrebu na ovo skandalozno gaženje ustavnih prava sveučilišnih nastavnika. Tim povodom Sindikat zahtijeva od Države i rektora promptnu i učinkovitu zaštitu ljudi koji ne žele sudjelovati u nezakonitom štrajku kao što je ovaj. Čak i da je taj štrajk zakonit, a nije, nitko ne smije ljude prisiljavati na štrajk. Ovdje apsurd ne prestaje, jer se ljude prisiljava na štrajk protiv njihovih vlastitih interesa, a u interesu privilegiranih skupina na fakultetima, u koje spada i ovaj dekan, a koji žele očuvati neodrživost postojećeg sustava. Oni koji su spremni kršiti pravo na rad svojih zaposlenika, spremni su i na gore stvari.

Vidljiv je izostanak reakcije Države i u pogledu prava studenata. Naime, hrvatski pravni sustav dopušta nanošenje kolateralne štete studentima u štrajku, ali samo pod pretpostavkom da je štrajk legalan.

U Zagrebu, 2. srpnja 2011.

 

prof. dr. sc. Krunoslav Pisk, predsjednik Sindikata
Vilim Ribić, predsjednik Velikog vijeća
prof. dr. sc. Igor Radeka, potpredsjednik
prof. dr. Predrag Marković, povjerenik podružnice FF-a


Ključne riječi:

o najavi štrajka na Filozofskom

Prednosti članstva