Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Mirovinska reforma

Šest sindikalnih središnjica podržalo je zakonske prijedloge Hrvatske stranke umirovljenika kojima se želi izjednačiti u pravima “stare” i “nove” umirovljenike.Primjena Zakona o mirovinskom osiguranju iz 1999. godine kojim se provodi reforma mirovinskog osiguranja dovela je do velikog nesrazmjera u mirovinama izme?u “starih” i “novih” umirovljenika. Termin “novi” umirovljenici koristi se u ovom slučaju za umirovljenike […]

Šest sindikalnih središnjica podržalo je zakonske prijedloge Hrvatske stranke umirovljenika kojima se želi izjednačiti u pravima “stare” i “nove” umirovljenike.Primjena Zakona o mirovinskom osiguranju iz 1999. godine kojim se provodi reforma mirovinskog osiguranja dovela je do velikog nesrazmjera u mirovinama izme?u “starih” i “novih” umirovljenika. Termin “novi” umirovljenici koristi se u ovom slučaju za umirovljenike koji su osigurani isključivo na temelju generacijske solidarnosti u tzv. prvom stupu. Uzrok niske razine mirovina “novih” umirovljenik prije svega se nalazi u produljenju obračunskog razdoblja sa prijašnjih 10 najpovoljnijih godina na cijeli radni vijek u 2009., a jednako tako na visinu mirovina utjecala je i 1998. g. prenisko odre?ena aktualna vrijednost mirovine koja je trebala izražavati tada dosegnutu razinu mirovina.Hrvatska stranka umirovljenika uz potporu šest sindikalnih središnjica izradila je dva prijedloga zakona kojima se želi postići izjednačavanje prava “starih” i “novih” umirovljenika i na taj način umanjiti štetne posljedice nastale mirovinskom reformom. Osnovne ideje novopredloženih zakona jesu smanjenje obračunskog razdoblja za izračun mirovine na prijašnjih 10 g., utvr?ivanje kategorije punog radnog staža neovisno o godinama života, uskla?ivanje mirovina sukladno rastu plaća, prestanak umanjenja prijevremenih mirovina nakon ispunjenja uvjeta godina života te izvanredno uskla?ivanje-povećanje mirovina za “nove” umirovljenike. Detaljniji prikaz modela izjednačavanja mirovina možete pogledati ovdje (str. 1 ; str. 2 ).


Ključne riječi:

mirovinska reforma

Prednosti članstva