Još uvijek nema dogovora

Još jednom, neistina je da su se četiri sindikata Matice dogovorila s Vladom RH oko smanjenja prava iz Temeljnog kolektivnog ugovora.

Još jednom, neistina je da su se četiri sindikata Matice dogovorila s Vladom RH oko smanjenja prava iz Temeljnog kolektivnog ugovora.

Ishod zadnje runde pregovora Vlade i sindikata javnih službi

Zaključci Velikog vijeća Sindikata znanosti


ISHOD ZADNJE RUNDE PREGOVORA VLADE I SINDIKATA JAVNIH SLUŽBI

U petak, 6. srpnja 2012. održana je četvrta runda pregovora Vlade i osam sindikata javnih službi o smanjenju prava iz Temeljnog kolektivnog ugovora.

 • Vlada RH konačno je odustala od pokušaja smanjivanja cijene rada, plaća i dodatka na staž. Zahvaljujući sindikatima, otklonjen je udar na najvažnije pitanje naših članova. Čvrsti otpor svih sindikata i zaštita koju nam pružaju do sada sklopljeni sporazumi i kolektivni ugovori bili su brana ovom pokušaju. Ovdje posebno ističemo Dodatak sporazumu o osnovici koji je dragocjeni izvor zaštite vaših prava svih ovih teških godina, a koji smo potpisali nakon štrajka u svibnju 2009. godine.
 • Uslijed toga Vlada RH je tražila drugi način uštede pa je predložila potpuno ukidanje prijevoza. Sindikati su to s konsternacijom odbili, ali su upozorili da postoji niz anomalija i zloupotreba oko isplata prijevoza o čemu su spremni razgovarati. Vlada je predlagala razna rješenja kako uštediti na prijevozu, od kojih je mali broj njih bio prihvatljiv sindikatima vertikale obrazovanja i sindikatu medicinskih sestara. Vlada će do srijede izložiti pisanim putem svoje konačno stajalište pa će to sindikati razmotriti.

Dakle, neistina je što je Jutarnji list objavio da je postignut dogovor Vlade i sindikata o svemu pa i o prijevozu. Ne čudi nas što Jutarnji, po ne znamo koji puta, dezinformira javnost, ali nas čude oni naši članovi koji Jutarnjem još uvijek vjeruju i nakon godina bjesomučne kampanje tog lista protiv ljudi zaposlenih u javnim službama i protiv njihovih sindikata.

 • Nije postignut dogovor niti oko božićnice, regresa i jubilarne nagrade. Naša četiri sindikata Matice (vertikala obrazovanja i medicinske sestre) nisu prihvatili trajno odricanje od božićnice u ovoj godini, regresa u idućoj i jubilarne nagrade. Druga četiri sindikata su prihvatila trajno odricanje od tih naknada (kultura, liječnički, zdravstveni i sindikat socijalne skrbi). Naša četiri sindikata spremna su razgovarati samo o privremenom ukidanju tih naknada. Naime, spremni smo se sada odreći pod uvjetom da Vlada to vrati po izlasku iz krize svima onima kojima to sada oduzme.

Neki će se pitati zašto se uopće odricati, makar i privremeno? Svi znamo da je zemlja u ozbiljnim gospodarskim teškoćama. U rujnu će se ponovno određivati kreditni rejting Hrvatske. Rejting agencije zahtijevaju od Republike Hrvatske smanjenje izdataka za zaposlene. U suprotnom će Hrvatskoj smanjiti kreditni rejting na najnižu razinu, što znači puno skuplje zaduživanje u inozemstvu, što je tada ogromni pritisak na proračun (milijarde kuna). Mnogi neupućeni će reći, neka se Vlada ne zadužuje više. Međutim, takvi ne razumiju da bi tada Vlada morala svima smanjiti plaće i za 50%. Zaduživanjem Vlada financira razliku između veće potrošnje iznad prihoda, kao i stare kredite koji dospijevaju na naplatu. Dakle, Hrvatska jeste u veoma lošem stanju. Niti Vlada može povećati prihode, niti dovoljno smanjiti rashode. Stoga moramo dati neki doprinos, ne zbog Vlade već zbog sebe. Ali nikako ne možemo prihvatiti da taj doprinos bude nepovratan. Ono što smo danas dali, mora nam se vratiti po izlasku iz krize. To je minimum obzirnosti prema ljudima koji se odriču za opće dobro. Odbijanje Vlade da naš prijedlog prihvati upućuje na neke druge motive u njenom odnosu prema zaposlenicima.

 • Vlada predlaže da se jubilarna nagrada ipak isplati samo osobama koje odlaze u mirovinu i koje su navršile 40 godina staža. Nismo to prihvatili, jer nismo prihvatili ukidanje jubilarnih nagrada uopće.
 • Sindikati prosvjete prihvatili su odgodu isplate prosvjetnog dodatka od 2,3%. Umjesto u kolovozu on će se isplatiti prosvjetarima u siječnju mjesecu, ako se nađe pravno-tehničko rješenje za to pitanje. Time smo pomogli akutnoj krizi proračuna u ovoj godini.
 • Naša su četiri sindikata upozorila da nikakav dogovor nije prihvatljiv ako u Zakonu o reprezentativnosti ostane odredba o strukovnim sindikatima, jer će to dovesti do mrvljenja sindikata i onemogućavanja kolektivnog pregovaranja.

Vlada prijeti otkazivanjem svih kolektivnih ugovora ako se ne postigne dogovor. Ako to učini bit će to još jedno pravno nasilje u ovoj zemlji, jer nema pravnog temelja za otkazivanje ugovora. Naša su četiri sindikata spremna povesti pravnu bitku, ući u socijalni spor i industrijske akcije u obrani kolektivnih ugovora.


ZAKLJUČCI VELIKOG VIJEĆA SINDIKATA ZNANOSTI

Isti dan u petak u popodnevnim satima održana je sjednica Velikog vijeća našega Sindikata. Donosimo Vam zaključke:

 1. Po primitku pisanog prijedloga Vlade oko ukidanja ili drugačijeg uređenja prava na prijevoz Veliko će vijeće prijedlog raspraviti i uskladiti svoja stajališta s druga tri sindikata Matice po tom pitanju.
 2. Od jubilarne nagrade se može odustati samo privremeno, nikako trajno, jer bi se u protivnom radilo o diskriminaciji među zaposlenicima.
 3. Nikakav sporazum nije moguć, ako Vlada i dalje putem Zakona o reprezentativnosti inzistira na razbijanju sindikalne scene i strukovnim sindikatima.
 4. Vlada mora započeti zajedno sa sindikatima rad na ukidanju diskriminacije članova Sindikata.
 5. Jednokratnih materijalnih prava (regres i božićnica) možemo se odreći samo uz ugovoreni povrat tih prava kada nastupi gospodarski oporavak.
 6. Ako Vlada pristane na prethodne uvjete sporazum se može potpisati.
 7. Ako Vlada ne pristane na povrat božićnice i regresa (točka 5) provest će se referendum među članovima Sindikata u rujnu pod uvjetom da Vlada zadovolji uvjete iz točke 2,3 i 4.
 8. Ako članovi odluče da se ne odriču prava bespovratno te dođe do otkaza TKU-a uslijedit će tužbe, organizirani skupovi, prosvjedi i štrajk.

U pogledu materijalnih prava tražimo da se ta prava daju kao pozajmica odnosno s obvezom povrata kada nominalni rast BDP-a bude veći od 5%. Sindikati smatraju da je to razumno rješenje jer u protivnom proizlazi da su rejting agencije samo izgovor Vladi da ljudima uzima njihova prava. Također, tražimo da se tog prava odreknu i ostali privilegirani sektori u društvu.Ugovaranje povrata materijalnih prava bitno je iz razloga što će to obeshrabriti moguća buduća slična traženja Vlade. Imajmo na umu da sljedeće godine u listopadu ističe TKU.Kod povrata je potrebno voditi računa i o tome da eventualno uvođenje većih oporezivanja materijalnih prava neće biti primijenjeno u trenutku povrata odnosno da će se kod povrata prava primjeniti porezna pravila koja vrijede danom kad su ta prava trebala biti isplaćena.Sindikat je također spreman razgovorati o uspostavljanju kontrole nad zloupotrebama vezano za naknadu troškova prijevoza, pomoći za medicinska pomagala i posebnih uvjeta rada.Sindikat i dalje treba nastojati da se produlji primjena TKU-a za daljnjih godinu dana od isteka važenja, dakle do listopada 2014. te da se privremeno odricanje od regresa veže uz uvjet da ova 2012. godina bude recesijska. Pravna analiza je pokazala da se TKU ne može otkazati jer se nisu bitno pogoršale gospodarske okolnosti. Također, sudovi su primjenom načela pacta sunt servanda neskloni raskidanju ugovora.

Članovi Velikog vijeća donose zaključke


Ključne riječi:

kolektivni ugovori, pregovori, pregovori o plaćama, temeljni kolektivni ugovor, veliko vijeće, Vlada RH

Vezane vijesti

Prednosti članstva