Anketa o uvjetima rada i kvaliteti radnih odnosa u znanosti i visokom obrazovanju

Sindikat znanosti započeo je u okviru ESF projekta „Jačanje socijalnog dijaloga u sektoru znanosti i visokog obrazovanja“ s provedbom istraživanja o uvjetima rada i kvaliteti radnih odnosa u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Sudjelovanjem u istraživanju pomažete nam da strategiju našeg budućeg djelovanja još čvršće utemeljimo na stvarnim potrebama i problemima zaposlenika.

U ponedjeljak 25. siječnja 2016. u sklopu ESF projekta „Jačanje socijalnog dijaloga u sektoru znanosti i visokog obrazovanja“, Sindikat znanosti započinje s istraživanjem o kvaliteti radnih odnosa i rada u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Cilj istraživanja je dobiti relevantne podatke o uvjetima rada i kvaliteti radnih odnosa, temeljem kojih će se izraditi analiza potrebnih aktivnosti za unapređenje socijalnog dijaloga. Istraživanje će se provoditi putem anketnog upitnika koji sadrži niz pitanja koja se dotiču potreba i problema zaposlenika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Pitanja na koja smo se orijentirali u upitniku pokrivaju područja vezana uz opće zadovoljstvo poslom, materijalnim uvjetima nagrađivanja, mogućnostima i kriterijima napredovanja, međuljudskim odnosima na ustanovama, sustavom financiranja u znanosti te akademskim slobodama. Na temelju dobivenih rezultata u narednom periodu pripremit ćemo analizu potrebnih aktivnosti na području socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja s ciljem unapređenja standarda svih zaposlenika u sustavu znanosti i obrazovanja.

Poziv za sudjelovanje u istraživanju članovima će biti poslan na njihove e-mail adrese, dok će članovima koji nemaju pristup elektroničkoj pošti popunjavanje biti omogućeno od strane povjerenika na ustanovi.

Za sva pitanja vezana uz anketni upitnik možete se obratiti voditeljici projekta, Luciji Barjašić Špiler.

Više informacija dostupno je na internet stranicama projekta.


Ključne riječi:

anketa, EU projekt, Jačanje socijalnog dijaloga

Vezane vijesti

Prednosti članstva