Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Najava rasprave: Što nas o trošenju na fakultetima može naučiti I. Lutilsky?

Zna li država ili samo visoko učilište koliko točno košta obrazovanje jednog studenta? Znamo li koji su elementi ukupnog troška školovanja takvog studenta i na koji način bismo te troškove mogli izračunati? U svijetu postoje primjeri računovodstveno – financijskih metoda koje su se u pokazale uspješne u tome i u cijelom nizu drugih faktora. U utorak, 14. veljače navedenu temu prezentirat će dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

6. veljače 2017.

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja poziva vas na specijalizirano predavanje i raspravu na temu:

 

Upravljanje institucijama visokog obrazovanja:
metoda potpunih troškova

utorak, 14. veljače u 14:00 sati
Florijana Andrašeca 18A/ I kat

Uvodno će temu predstaviti:

dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu

 

Financiranje visokog obrazovanja u RH ima dva ključna problema. Jedan predstavlja već uvriježenu činjenicu da država premalo izdvaja za moderan i kvalitetan sustav visokog obrazovanja i pritom dio sredstava raspodijeljuje na temelju upitnih kriterija. O tom se problemu priča relativno mnogo.

Drugi pak problem predstavlja samo upravljanje tim sredstvima na mikro razni, odnosno na razini pojedinog sveučilišta ili fakulteta. O tom se problemu i ne govori baš mnogo, a da tu sustavno nešto ne valja pokazuju i rezultati revizije obavljene sredinom prošle godine. Od ukupno 68 visokih učilišta koje je revizija obuhvatila, 34 su dobila uvjetno mišljenje, odnosno njihovo računovodstveno- financijsko poslovanje nije usklađeno sa zakonom ili pravilima poslovanja te sredstva nisu korištena u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja. Revizija je uočila različit spektar problema, od kojih su neki poprilično banalne prirode dok postoje i oni koji govore o vrlo netransparentnim i nejasnim metodama upravljanja novčanim sredstvima. Drugi problem dodatno multiplicira prvi, stvara negativnu sliku o sustavu visokog obrazovanja u javnosti i otvara pitanje postoji li zaista manjak novaca u sustavu, ako se njima upravlja na neodgovoran način!

Nadalje, postavlja se pitanje, zna li država ili samo visoko učilište koliko točno košta obrazovanje jednog studenta financija na Ekonomskom fakultetu u Splitu, koliko u Zagrebu, a koliko u Osijeku? Znamo li koji su točno elementi ukupnog troška školovanja takvog studenta?

Odgovor je ne, jer na visokim učilištima ne postoji računovodstveno – financijski sustav koji bi omogućavao takve analize, davao kvalitetne informacije vodstvu ustanova za donošenje transparentnih, ali i efikasnih poslovnih odluka. Upravljanje financijskim, ljudskim i svim drugim resursima kojima raspolažu naša visoka učilišta temelji se na podacima koji su nepotpuni i neprecizni. Na taj način i uz najbolju volju i ideje rukovodećih osoba nije moguće postići optimalnu upotrebu svih resursa.

No, u svijetu postoje primjeri računovodstveno – financijskih metoda koje su implementirane te su se pokazale uspješne u nizu faktora poput planiranja, kontrole i smanjenja troškova, utvrđivanja realnih cijena i naknada, mjerenja (ocjenjivanja) poslovanja itd. Jedna od tih metoda je metoda potpunih troškova koja je uvedena na svim sveučilištima u Velikoj Britaniji, Irskoj, Finskoj, Nizozemskoj, Bosni i Hercegovini, Portugalu te na Sveučilištu u Beču, dok se njeno uvođenje planira i na određenim sveučilištima u Njemačkoj, Španjolskoj, Švedskoj itd. Navedena metoda uvelike pojednostavljuje kreiranje nacionalnih kriterija dodjele državnih sredstava i model državnog financiranja s odgovarajućom formulom financiranja.

Uvodničar u navedenu temu bit će dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, koja se bavi problematikom uvođenja metode potpunih troškova na domaćim visokim učilištima te je na toj temi i doktorirala 2006.godine. U sklopu projekta financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost 8509 „Accounting and financial reporting reform as a means for strengthening the development of efficient public sector financial management in Croatia“/ „Uloga reforme sustava računovodstva i financijskog izvještavanja u  razvoju učinkovitog financijskog upravljanja u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj” momentalno radi na modelu punog obračuna troškova na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci.


Ključne riječi:

financiranje visokog obrazovanja, Ivana Dražić Lutilsky, metoda potpunih troškova, okrugli stol, sredstva za visoko obrazovanje

Vezane vijesti

Prednosti članstva