Objavljeni rezultati referenduma!

U Sindikatu znanosti protiv Dodatka I. izjasnilo se čak 90,1% članova, uz izlaznost od 78,8% (7627 članova od 9685 ukupno obuhvaćenih referendumom). Za prihvaćanje Dodatka I. Temeljnom kolektivnom ugovoru glasovalo je ukupno 704 člana.

U Sindikatu znanosti protiv Dodatka I. izjasnilo se čak 90,1% članova, uz izlaznost od 78,8% (7627 članova od 9685 ukupno obuhvaćenih referendumom). Za prihvaćanje Dodatka I. Temeljnom kolektivnom ugovoru glasovalo je ukupno 704 člana.

Detaljni rezultati referenduma za Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja dostupni su u PDF dokumentu u privitku.

Ovi rezultati, kao i rezultati ostalih sindikata Matice u kojima se provodio referendum javno su objavljeni na tiskovnoj konferenciji održanoj u 12 sati. Što se drugih sindikata tiče, rezultati su sljedeći:

U Hrvatskom strukovnom sindikatu medicinskih sestara-medicinskih tehničara, od ukupno 88 podružnica referendum je proveden u 85 podružnica. Izlaznost je bila 73%, 5,5% članova bilo je za potpisivanje, a 94,1% protiv.

U Sindikatu hrvatskih učitelja izlaznost članova je bila visokih 88%. Od 807 podružnica referendum je proveden u 805. 91% izašlih zaokružilo je NE, dok je odgovor DA zaokružilo 9%. Nevažećih listića bilo je zanemariv broj.

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske objavio je kako je referendum proveden u svim osim jedne podružnice, dok za još jednu rezultati nisu stigli u pismenom obliku. 92,3% članova pristupilo je referendumu. 90,2% članova bilo je protiv potpisivanja Dodatka I., a 9,4% za potpisivanje, uz neznatni broj nevažećih listića.

Sindikat odgoja i obrazovanja Hrvatske također je pristupio referendumu. Uz izlaznost od 95% članova, 90% izjasnilo ih se protiv potpisivanja.

SINDIKAT ODAZIV DA NE
SHU 87,6% 9% 90,7%
NSZSŠH 92,3% 9,4% 90,2%
NSZVO 78,8% 9,2% 90,1%
HSSMS-MT 73% 5,5% 94,1%
SOOH 95% 9% 90%

Poslušajte audio zapis s tiskovne konferencije:


Tiskovna konferencija Matice – Rezultati referenduma


Ključne riječi:

pregovori o plaćama, rezultati, sindikalni referendum, temeljni kolektivni ugovor

Vezane vijesti

Prednosti članstva