Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Ivica Gašparac

Viši stručni suradnik na  Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.
Rođen 18.06.1966. u Varaždinu.

Sindikalna biografija

  • član Sindikata od 1995. godine

Dužnosti u Sindikatu

  • 2000. – 2002.: zamjenik glavnog povjerenika
  • 2002. – 2006.: zamjenik glavnog povjerenika
  • 2006. – 2010.: glavni povjerenik
  • 2010. – 2014.: glavni povjerenik
  • 2014. – 2018.: glavni povjerenik
  • 2018. – 2022.: glavni povjerenik
  • od 2023.: član Velikog vijeća, glavni povjerenik podružnice

Stručna i radna biografija

1993. završio studij informatike te se kao mag.inf. zaposlio na FOI 1.2.1995. na radnom mjestu sistem administratora kao stručni suradnik. Nakon 5 godina rada promoviran sam u višeg stručnog suradnika na istom radnom mjestu. Već 8 godina imam sve uvjete za napredovanje u stručnog savjetnika ali mi je to zbog trenutne situacije onemogućeno.

Osobno

Oženjen, živim u vlastitoj kući, dvije kćeri (18 i 22 g.)

Prednosti članstva