Iznos subvencije za AZ Treći horizont u 2020.

Temeljem odluke Upravnog vijeća, subvencija u zatvoreni mirovinski fond AZ Treći horizont do 31.12.2020. iznosi 200 kn za članove te 10 kn za dopunske članove. Odluka se odnosi na sva nova učlanjenja od 1.1.2020. godine.


Ključne riječi:

AZ Treći horizontBack to Top