Posebna pogodnost članovima Teatra &TD

Teatar &TD članovima sindikata udruženih u Maticu nudi rezervaciju ulaznica po cijeni od 30 kn (na blagajni su 40 kn).


Back to Top