doc. dr. sc. Vesnica Garašić

Biografijedocent na RGN fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Rođena 31. kolovoza, 1964. u Zagrebu.

Sindikalna biografija

 • Član Sindikata od 1990. godine.
 • 2000. – 2009. : zamjenica glavne sindikalne povjerenice
 • 2009. – : glavna sindikalna povjerenica Dužnosti u Sindikalnoj središnjici:
 • 2002. – 2006. : član Nadzornog vijeća
 • 2006. – 2010. : član Časnog suda
 • 2010. – 2014., 2014. – : član Velikog i Malog vijeća,
 • 2010. – 2014. : zamjenica predsjednika Regionalnog vijeća Zagreb
 • 2014. – : predsjednica Regionalnog vijeća Zagreb

Povodom 20. godišnjice osnutka Sindikata primila nagradu u kategoriji posebno istaknutih povjerenika u podružnici.

Stručna i radna biografija

 • U Zagrebu 1983. godine završila srednješkolski obrazovni centar za jezike klasičnog usmjerenja.
 • Diplomirala 1989. godine na Zajedničkom studiju geologije koji su organizirali RGN fakultet i PMF Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine.
 • Od 1993. do 1994. godine znanstveno se usavršavala u Institut für Petrographie und Geochemie, Fridericiana Universität Karlsruhe u Njemačkoj.
 • U razdoblju od 1994. do 1996. godine boravila u Mineralogisches Institut, Ruprecht Karls Universität Heidelberg.
 • Doktorirala 1997. godine na Ruprecht Karls Universität Heidelberg na problematici određivanja tlakova i temperatura kristalizacije stijena plašta ispod vulkana Chyulu Hills u Keniji. Disertacija pisana i branjena na njemačkom jeziku.
 • Od 1989. godine zaposlena u Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine na RGN fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje na preddiplomskom i doktorskom studiju. Sudjelovala u realizaciji ciljeva pet domaćih i inozemnih znanstvenih projekata.
 • Mentorica brojnih diplomskih i završnih studentskih radova.
 • Od 2001. godine stalni sudski tumač za njemački jezik.
 • Od 2006. godine urednica geološke rubrike znanstvenog časopisa “RGN Zbornik”.
 • Od 2007. godine član Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu.
 • Od 2008. godine voditeljica znanstvenog projekta “Magmatizam i mineralna ležišta Dinarskog krškog područja”.
 • Magmatizam i mineralna ležišta duži niz godina predmet su njezinog užeg znanstvenog interesa, na temu kojih objavljuje znanstvene radove i aktivno sudjeluje u radu znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.

Osobno

 • E-mail: vesnica.garasic@rgn.hr

Back to Top