izv. prof. dr. sc. Vesnica Garašić

BiografijeIzvanredni profesor na RGN fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Rođena 31. kolovoza, 1964. u Zagrebu.

Sindikalna biografija

 • Član Sindikata od 1990. godine.
Dužnosti u Sindikalnoj podružnici:
 • 2000. – 2009. : zamjenica glavne sindikalne povjerenice
 • 2009. – : glavna sindikalna povjerenica
Dužnosti u Sindikalnoj središnjici:
 • 2002. – 2006. : član Nadzornog vijeća
 • 2006. – 2010. : član Časnog suda
 • 2010. – 2014. : zamjenica predsjednika Regionalnog vijeća Zagreb
 • 2010. – 2014. : član Velikog i Malog vijeća
 • 2014. – 2018.: predsjednica Regionalnog vijeća Zagreb
 • 2014. – 2018.: član Velikog i Malog vijeća
 • od 2018.: predsjednica Regionalnog vijeća Zagreb
 • od 2018.: član Velikog i Malog vijeća
 • od 2021.: predsjednica Velikog vijeća

Povodom 20. godišnjice osnutka Sindikata primila nagradu u kategoriji posebno istaknutih povjerenika u podružnici.

Stručna i radna biografija

 • U Zagrebu 1983. završila srednjoškolski obrazovni centar za jezike klasičnog usmjerenja (latinski, grčki jezik)
 • Diplomirala 1989. godine na Zajedničkom studiju geologije koji su organizirali Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine
 • Znanstveno se usavršavala od 1993. do 1994. u Institut fuer Petrographie und Geochemie, Fridericiana Universitaet Karlsruhe u Njemačkoj, te u razdoblju od 1994. do 1996. u Mineralogisches Institut, Ruprecht Karls Universitaet Heidelberg u Njemačkoj
 • Doktorirala 1997. godine na Ruprecht Karls Universitaet Heidelberg u Njemačkoj na problematici određivanja tlakova i temperatura kristalizacije stijena plašta ispod vulkana Chyulu Hills u Keniji. Disertacija je napisana i obranjena na njemačkom jeziku
 • Od 1989. zaposlena u Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine na RGN fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju.
 • Voditeljica jednog domaćeg projekta, suradnica u realizaciji jednog međunarodnog projekta i 6 domaćih projekata, te 3 manja projekta. Magmatizam i mineralna ležišta predmet su užeg znanstvenog interesa, na temu kojih objavljuje znanstvene radove i sudjeluje u radu znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu
 • Mentorica brojnih diplomskih i završnih radova, komentorica u jednom obranjenom doktorskom radu, a trenutno mentorica na dva doktorska rada u tijeku
 • Od 2001. do 2014. godine stalni sudski tumač za njemački jezik
 • Od 2006. do 2013. godine urednica geološke rubrike znanstvenog časopisa “Rudarsko-geološko-naftni Zbornik”
 • Od 2008. članica, a od 2012. do 2015. godine predsjednica Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu
 • Od 2013. do 2017. godine predstojnica Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Od 2012. do danas predsjednica Povjerenstva za sveučilišno-nastavnu literaturu RGN fakulteta

Osobno

Prednosti članstva