Tajništvo Sindikata

Ravnatelj

 • Vilim Ribić, dipl. oec., ravnatelj Tajništva

Pravna služba

 • Ana Petošić, dipl. iur., stručni tajnik, voditelj pravnog odjela
 • Tatjana Jedličko, mag. iur., stručni asistent
 • Petra Orlović, mag. iur., stručni referent
 • Karla Komazin, mag. iur., pripravnik

Ekonomska služba

 • Andreja Prprović, mag. oec., stručni tajnik, voditelj ekonomskog odjela
 • Matija Kroflin, mag. oec., stručni asistent
 • Nataša Vrbešić, mag. oec., stručni asistent
 • Mirjana Župić, računovodstveni referent
 • Vedrana Šola, računovodstveni referent
 • Hanna Klapka, računovodstveni referent

Informativna služba

 • Lucija Barjašić Špiler, mag. phil., viši stručni suradnik 
 • Robert Brozd, dipl. pol., stručni asistent

Namještenički odjel

 • Romana Mihelić, poslovna tajnica
 • Tanja Evačić, administrativna tajnica
 • Dijana Bogović, administrativna tajnica
 • Tajana Jonjić, dostavljačica i domaćica

Back to Top