Struktura članstva u Sindikatu

 • 52,3% znanstvenici, nastavnici, suradnici
 • 47,7% ostali zaposlenici
 • 64% članstva u Zagrebačkoj regiji
 • 60,8% članova su žene
 • 39,2% članova su muškarci
Od 52,3% znanstvenika, nastavnika i suradnika približno je
 • 13,3% izvanrednih i redovitih profesora
 • 17,8% asistenata, viših asistenata i novaka
 • 7,5% docenata
 • 4,7% znanstvenih suradnika, znanstvenih savjetnika i viših znanstvenih suradnika
 • 4,9% predavača, viših predavača i profesora visoke škole
 • 2,9% stručnih suradnika, viših stručnih suradnika i stručnih savjetnika
 • 0,7% lektora i viših lektora
 • 0,5% ostalih zvanja
Od 47,7% ostalih zaposlenika približno je
 • 10,5% zaposlenika sa visokom stručnom spremom
 • 5,1% zaposlenika sa višom stručnom spremom
 • 23% zaposlenika sa srednjom stručnom spremom
 • 9,1% zaposlenika sa stručnom spremom nižom od SSS

Back to Top