Časni sud

Časni sud Sindikata ocjenjuje je li odluka nekoga tijela Sindikata u skladu sa Statutom; rješava sporove oko ovlasti pojedinih tijela; odlučuje o žalbama članova, podružnica, povjernika i viših tijela Sindikata i njihovih članova te vodi mirenja i rješava sporove između pojedinih tijela Sindikata na nacionalnoj razini.

Časni sud se sastoji od sedam članova koji se biraju između uglednijih članova Sindikata na redovitom Saboru na razdoblje od četiri godine. Članovi su:

  1. prof. dr. sc. Dražen Cuculić (Medicinski fakultet, Rijeka) – predsjednik Časnog suda
  2. Stanislav Krajnović (Sveučilište u Zadru)
  3. Darija Balonek-Nikolić (Medicinski fakultet, Osijek)
  4. Daniela Vukušić (Ekonomski fakultet, Split)
  5. Dalida Cikatić Karačić (Umjetnička akademija, Split)
  6. prof. dr. sc. Višnja Besendorfer (Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb)*
  7. prof. dr. sc. Zrinka Erent-Sunko (Pravni fakultet, Zagreb)**

*naknadno izabrana kao zamjenski član umjesto Ivane Olivari-Provči koja je napustila sustav znanosti i visokog obrazovanja

**naknadno izabrana kao zamjenski član umjesto Ivane Bašić koja je postala članica Velikog vijeća

Prednosti članstva