Prosvjed znanstvenih novaka, asistenata i mentora

Prosvjed će biti održan u petak, 30. studenog 2012. u 11 sati, u Velikoj predavaonici (P6M101) Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, Zagreb.

Tekst poziva nalazi se u PDF-u u privitku.

prosvjed_znanstvenih_novaka_i_mentora


Ključne riječi:

asistenti | najava prosvjeda | prosvjedni skup mladih znanstvenika | Vlada RH | znanstveni novaciBack to Top