Lista kandidata za viša tijela

7. Sabor Sindikata znanosti
KANDIDATI ZA IZBOR U VIŠA TIJELA SINDIKATA NA 7. SABORU, 12. lipnja 2010.

LISTA KANDIDATA ZA:

VELIKO VIJEĆE

NADZORNO VIJEĆE

ČASNI SUD

PREDSJEDNIKA SINDIKATA


Ključne riječi:

lista kandidata | Sabor SindikataBack to Top