Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

STAJALIŠTA SINDIKATA O PREDLOŽENIM ZAKONIMA

Dragi članovi našeg Sindikata,Povodom objave prijedloga tri zakona koji vas se izravno tiču, izrečeno je puno netočnih informacija o poziciji Sindikata pa i o zakonima samima. Stoga smatramo potrebnim istinito vas informirati, što ćemo ovih dana u nekoliko navrata izravno napraviti. Sindikat znanosti nikada do sada nije vas iznevjerio, pa vas niti sada neće pogrešno informirati.Stajališta Sindikata o zakonima ne donosi jedan čovjek već to čini Veliko vijeće Sindikata koje se sastoji od 28 vaših kolega, demokratski izabranih nastavnika i znanstvenika sa šest sveučilišta i više instituta iz cijele Hrvatske. Radi se o renomiranim ljudima koji sustav znanosti i visokog obrazovanja odlično poznaju. Veliko vijeće je na sjednici od 9. svibnja koja je trajala punih šest sati jednoglasno usvojilo sljedeća stajališta:

  • Reforma u duhu europskih iskustava je nužna i neizbježna. Zakoni nastoje prilagoditi našu visokoškolsku i znanstvenu stvarnost rješenjima iz najbolje europske prakse. (Nužnost reformi).
  • Zakoni traže neke bitne promjene bez kojih ne mogu dobiti potporu Sindikata. To se prvenstveno odnosi na propust predviđanja financiranja troška reforme, nedovoljnu izvjesnost oko neplaćanja upisnina i izostanka načela o visokom obrazovanju kao javnom dobru. Osim toga nužno je poboljšati još desetak važnih pitanja. (Preduvjeti za konačno usvajanje zakona)
  • Zakonske verzije tekstova bitno su poboljšane u odnosu na prvu verziju zakona. (Poboljšanja u novim verzijama zakona)
  • Ministarstvo mora nastaviti dijalog sa sveučilištima radi poboljšanja teksta do konačnog usvajanja zakona. (Imperativ javnog dijaloga)
  • Dio kritika koje se zakonima upućuju nisu utemeljene, nisu istinite i nisu kompetentne, a posljedica su ili nepoznavanja tekstova zakona ili parcijalnih interesa pojedinih sredina na štetu cjeline sustava i budućnosti zemlje. (Neke neopravdane kritike)
  • Zakonski su tekstovi poboljšani i u odnosu na postojeći zakon.

Na istu temu su održane i sjednice sva četiri regionalna vijeća (Zagreb, Split, Osijek i Rijeka) na kojima su ovi zaključci prezentirani i raspravljeni među sindikalnim aktivistima uz visoki stupanj potpore i razumijevanja. Kako smatramo da se radi o vrlo važnom pitanju za budućnost znanosti i visokog obrazovanja, u sljedećih nekoliko tjedana planiramo sindikalnim povjerenicima dostaviti dodatne informacije koje će im omogućiti da intenziviraju komunikaciju sa svim članovima. Želja nam je potaknuti vas da se o predloženim zakonima podrobnije informirate te vas pozivamo da sva dodatna pitanja postavite povjereniku na vašoj ustanovi ili izravno Tajništvu Sindikata, putem komentara na članak, komentarom na Facebook stranici ili e-mail porukom. Članove pozivamo da svojim prijedlozima unaprijede i poboljšaju naša gledišta. Svi su dobro došli. Rasprava nema alternative. Hvala Vam na pažnji

Tajništvo – informativna služba Sindikata znanosti

Prednosti članstva