Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

prof. dr. sc. INES MRAKOVČIĆ-ŠUTIĆ

Redovna profesorica na Medicinskom fakultetu u Rijeci.
Rođena 22.07.1961. Mrkoplju.

Sindikalna biografija

  • članica Sindikata od 1991. godine

Dužnosti u Sindikatu

  • 2014. – 2018.: član časnog suda
  • 2018. – 2022.: član Velikog vijeća; član Upravnog vijeća
  • od 2023.: član Velikog vijeća, Glavna povjerenica RV Rijeka, predstavnica Sindikata u Senatu Sveučilišta u Rijeci

Stručna i radna biografija

Od 1987. radim na Zavodu za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci. Od 2014. radim i na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci.
Specijalist sam laboratorijske imunologije.
Od 2017. – 2021. sam bila predsjednica Hrvatskog društva fiziologa, a u više mandata od 2006. – 2017. i sada sam potpredsjednica ovog društva.
Od 2014. – 2018. sam bila potpredsjednica Hrvatskog imunološkog društva, od 2004. – 2014. i sada sam član Malog vijeća Hrvatskog imunološkog društva.
Bila sam voditeljica projekta MZOŠ-a i u više navrata i sada sam voditeljica projekata Sveučilišta u Rijeci.
Mentor sam u 14 obranjenih doktorata znanosti, u 1 magisteriju znanosti i u više od 60 diplomskih radova.
Voditeljica sam više obaveznih i izbornih kolegija na Medicinskom fakultetu i na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci.

Osobno

Udata sam i majka 3 djece.
Suvlasnica sam u stanu u Rijeci i u starini na Krku.

Prednosti članstva