Natječaj za stipendije i pomoći 2013./2014.

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja 16. rujna 2013. godine raspisuje natječaj za dodjelu stipendija i pomoći djeci umrlih članova Sindikata u školskoj, tj. akademskoj godini 2013./2014.

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja 16. rujna 2013. godine raspisuje natječaj za dodjelu stipendija i pomoći djeci umrlih članova Sindikata u školskoj, tj. akademskoj godini 2013./2014.

Stipendiranje djece naših umrlih članova i kolega

U teškoj situaciji, kao što je smrt roditelja NSZVO, kao i prijašnjih godina pomaže djeci umrlih članova putem dva modaliteta:

A) GODIŠNJE STIPENDIJE i
B) ZAJAMČENE POMOĆI.

A) Godišnje stipendije

Radi se o ograničenom broju stipendija koje se dodjeljuju jednom godišnje, ovisno o financijskim mogućnostima Sindikata. Za ovu školsku/akademsku godinu (2013./2014.) to konkretno znači ukupno 30 stipendija u iznosu od 500,00 kn mjesečno za učenike osnovne škole i 750,00 kn mjesečno za učenike srednje škole i studente, u trajanju od 11 mjeseci.

Kome su stipendije namijenjene?

Stipendije se dodjeljuju uzdržavanoj djeci koja su ostala bez jednog ili oba roditelja od kojih je barem jedan u trenutku smrti, uslijed bolesti ili nezgode, bio član Sindikata. Djeca mogu biti učenici (polaznici osnovnih ili srednjih škola) ili redoviti studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu sa samohranim roditeljem koji ih uzdržava ili su ostala bez oba roditelja.

Kandidati koji ne ostvare pravo na stipendiju mogu aplicirati za zajamčene pomoći!

Kako se stipendije dobivaju?

Stipendije se dodjeljuju temeljem Pravilnika o dodjeli godišnjih stipendija NSZVO. Klasifikacijski postupak prijavljenih kandidata na temelju Pravilnika izvršit će službena Komisija, a na web stranicama Sindikata (www.nsz.hr) biti će objavljeni rezultati natječaja.

Informacije o stipendijama trebale bi doći do obitelji svih naših pokojnih kolega, bivših djelatnika ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja te do kolega koji uslijed smrti supružnika kao samohrani roditelji odgajaju djecu, a koji su naravno i dalje zaposleni u sustavu.

Kako se prijaviti?

Potrebno je popuniti formular s podacima kandidata za natječaj te uz njega priložiti sljedeće dokumente:

 1. preslik osobne iskaznice, za djecu preslik rodnog lista i preslik osobne iskaznice roditelja ili staratelja
 2. za preminulog roditelja preslik izvoda iz matične knjige umrlih
 3. izjavu da u trenutku podnošenja zahtjeva nisu korisnici niti jedne druge stipendije (dostupna na web-u Sindikata). U trenutku objave rezultata natječaja kandidati su dužni obavijestiti Sindikat ako su u međuvremenu ostvarili pravo na drugu stipendiju. U takvom slučaju crta se pomiče na sljedećeg kandidata.
 4. za učenike preslika učeničke knjižice ili svjedodžbe, odnosno za studente preslika indeksa
 5. za “brucoše” ovjerenu potvrdu fakulteta o točnom mjestu plasmana na upisnoj rang listi pri upisu na fakultet (mora sadržavati ukupni broj upisanih)
 6. za studente ovjereni prijepis ocijena s izračunatim težinskim prosjekom ocjena
 7. za studente ovjerenu potvrdu o statusu redovitog studenta, odnosno za učenike osnovne i srednje škole potvrdu o pohađanju redovitog školovanja
 8. za maloljetne članove uže obitelji preslik rodnih listova, odnosno za punoljetne članove preslik osobne iskaznice
 9. preslike lista posljednjeg osobnog dohotka zaposlenih članova obitelji zajedničkog kućanstva (platne liste)
 10. Potvrda o mirovinskim i invalidskim primanjima
 11. potvrdu Porezne uprave o imovinskom stanju za članove zajedničkog kućanstva
 12. za obitelji koje otplaćuju stambene kredite, presliku ugovora o sklopljenom kreditu za stan
 13. za obitelji koje žive u podstanarstvu izjavu o podstanarstvu ili preslik ugovora o najmu sa stanodavcem, te izjavu o neposjedovanju stana ili kuće na području Republike Hrvatske ili inozemstva
 14. za djecu s invaliditetom preslika rješenja ili nalaza i mišljenja liječnika ili tijela  nadležnog za utvrđivanje invaliditeta iz kojeg je vidljiv stupanj invalidnosti
 15. za kandidate koji u vrijeme školovanja stanuju izvan mjesta prebivališta potvrda o boravištu izvan mjesta prebivališta (MUP)

Tajništvo Sindikata može od kandidata zatražiti pojašnjenje ili nadopunu priloženih dokumenata.

Nepotpune prijave na natječaj neće se uzimati u obzir!

Rokovi!!!

Natječaj za dodjelu stipendija zaključuje se 30 dana od dana objave na web stranicama Sindikata. Dakle, natječaj se zaključuje 16. listopada 2013.

Molbe pristigle nakon tog roka neće se uzimati u obzir! 

B) Zajamčene pomoći

Zajamčene pomoći predstavljaju svojevrsnu policu osiguranja djece u slučaju smrti roditelja koji je član Sindikata ili njegova supružnika.

Konkretno, to znači da Sindikat  jamči mjesečnu pomoć od 500,00 kn po djetetu svakog člana Sindikata u slučaju njegove smrti ili smrti njegova supružnika. U slučaju smrti izvanbračnog partnera u obzir se uzimaju samo zajednička djeca oba roditelja.

Pravo na pomoć sukladno Odluci Upravnog vijeća od 4. travnja 2013. godine imaju u istom iznosu sva djeca školske dobi (polaznici osnovnih i srednjih škola), te redoviti studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija do navršene 27. godine života.

Pomoć se dodjeljuje na godinu dana, iznosi ukupno 6.000,00 kn po djetetu i isplaćuje se po 500,00 kn mjesečno.

Rok za podnošenje pisane prijave za dodjelu pomoći je godinu dana od trenutka smrti člana Sindikata ili njegova supružnika, a zajamčene pomoći za ovu godinu odnose se na sve slučajeve smrti roditelja od 1. rujna 2013. do zaključno 1. rujna 2014. godine.

Kako se prijaviti?

Uz kratki pisani dopis, u kojem je potrebno navesti svoje osobne podatke, ime i prezime preminulog roditelja – člana Sindikata i ustanovu na kojoj je bio zaposlen, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • za preminulog roditelja tj. supružnika člana Sindikata preslik izvoda iz matične knjige umrlih;
 • za dijete preslik rodnog lista;
 • za učenike osnovne i srednje škole potvrdu o pohađanju redovitog školovanja;
 • za studente potvrdu o statusu redovitog studenta iz evidencije studija;
 • broj žiro računa i naziv banke u kojoj je otvoren.

Zagreb, 16. rujna 2013.
Tajništvo Sindikata


Ključne riječi:

Stipendije djeci umrlih članova

Prednosti članstva