Rezultati natječaja za stipendije 2011./2012.

Sjednica Komisije za klasifikacijski postupak održana je 11. studenog 2011. godine. Komisija je pregledala sve pristigle zahtjeve za dodjelu stipendija i na osnovu svih dokumenata donijela sljedeće zaključke. STIPENDIRANJE DJECE NAŠIH UMRLIH ČLANOVA I KOLEGAI ove školske/akademske godine (2011./2012.) nastavljamo sa isplatom stipendija i pomoći djeci umrlih članova našeg Sindikata ili umrlih supružnika naših članova. […]

Sjednica Komisije za klasifikacijski postupak održana je 11. studenog 2011. godine. Komisija je pregledala sve pristigle zahtjeve za dodjelu stipendija i na osnovu svih dokumenata donijela sljedeće zaključke.

STIPENDIRANJE DJECE NAŠIH UMRLIH ČLANOVA I KOLEGAI ove školske/akademske godine (2011./2012.) nastavljamo sa isplatom stipendija i pomoći djeci umrlih članova našeg Sindikata ili umrlih supružnika naših članova.

Postoje dva modela pomoći u tako teškoj situaciji kao što je smrt roditelja:
A) GODIŠNJE STIPENDIJE i
B) ZAJAMČENE POMOĆI.


A) GODIŠNJE STIPENDIJE

Radi se o ograničenom broju stipendija koje se dodjeljuju jednom godišnje, ovisno o financijskim mogućnostima Sindikata. Za ovu školsku/akademsku godinu (2011/2012.) to konkretno znači ukupno 30 stipendija u iznosu od 500,00 kn mjesečno za učenike osnovne škole i 750,00 kn mjesečno za učenike srednje škole i studente, u trajanju od 11 mjeseci.
Kome su stipendije namijenjene?
Na natječaj se mogu prijaviti sva djeca naših pokojnih kolega kao i djeca naših kolega kojima je preminuo supružnik (djeca moraju biti uzdržavana od strane samohranog roditelja). Djeca mogu biti đaci (polaznici osnovnih ili srednjih škola) ili redoviti studenti.
Kako se stipendije dobivaju?
Stipendije se dodjeljuju temeljem novog Pravilnika o dodjeli godišnjih stipendija NSZVO (izmjene od 7. veljače 2011.). Klasifikacijski postupak prijavljenih kandidata na temelju Pravilnika izvršit će službena Komisija, a na web stranicama Sindikata (www.nsz.hr) biti će objavljeni rezultati natječaja.
Informacije o stipendijama trebale bi doći do obitelji svih naših pokojnih kolega, bivših djelatnika ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, te do kolega koji uslijed smrti supružnika kao samohrani roditelji odgajaju djecu, a koji su naravno i dalje zaposleni u sustavu.
Kako se prijaviti?
Potrebno je popuniti Formular s podacima kandidata za natječaj te uz njega priložiti sljedeće dokumente:
– za preminulog roditelja tj. supružnika člana Sindikata preslik izvoda iz matične knjige umrlih;
– za dijete preslik rodnog lista i kopiju osobne iskaznice za punoljetno dijete;
– za učenike osnovne i srednje škole potvrdu o pohađanju redovitog školovanja;

– za “brucoše” potvrdu o točnom mjestu plasmana na upisnoj rang listi pri upisu na fakultet
– za studente potvrdu o statusu redovitog studenta iz evidencije studija;

– radi utvrđivanja prosjeka ocjena kopiju svjedodžbi za sve završene razrede osnovne ili srednje škole, a za studente ovjereni prijepis ocijena s izračunatim težinskim prosjekom;
– potvrdu o prosjeku mjesečnih primanja za roditelja i ostale članove obitelji koji su zaposleni, a žive u istom kućanstvu;
– kopiju rješenja ili isplatnog listića za obiteljsku mirovinu, ako postoji;
– za kandidate koji u vrijeme školovanja stanuju izvan mjesta prebivališta potvrda o boravištu izvan mjesta prebivališta (MUP)
– kopiju ugovora o stambenom kreditu, ako postoji.Tajništvo Sindikata može od kandidata zatražiti pojašnjenje ili nadopunu priloženih dokumenata.
Rokovi!!! Natječaj za dodjelu stipendija objavljen je 23. rujna 2011. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave. Dakle, natječaj se zaključuje 24. listopada 2011., u 12.00 sati. B) ZAJAMČENE POMOĆI
Zajamčene pomoći je najjednostavnije promatrati kao policu osiguranja djece u slučaju smrti roditelja člana Sindikata ili njegova supružnika.
Konkretno, to znači da Sindikat jamči mjesečnu pomoć od 500,00 kn po djetetu svakog člana Sindikata u slučaju njegove smrti ili smrti njegova supružnika. U slučaju smrti izvanbračnog partnera u obzir se uzimaju samo zajednička djeca oba roditelja.
Pravo na pomoć imaju u istom iznosu sva djeca predškolske i školske dobi (polaznici osnovnih i srednjih škola), te redoviti studenti do navršene 27. godine života.
Za koje vremensko razoblje odluka vrijedi i na koji način se sredstva dodjeljuju?
Ova odluka primjenjuje se za sve slučajeve smrti roditelja od 1. rujna 2011. do zaključno 1. rujna 2012. godine. Pomoć se dodjeljuje na godinu dana, iznosi ukupno 6.000,00 kn po djetetu i isplaćuje se po 500,00 kn mjesečno. Prema odluci Upravnog vijeća od 20. listopada 2005. godine, rok za podnošenje pisane prijave za dodjelu pomoći je godinu dana od trenutka smrti člana Sindikata ili njegova supružnika.
Kako se prijaviti?
Uz kratki pisani dopis, u kojem je potrebno navesti svoje osobne podatke, ime i prezime preminulog roditelja – člana Sindikata i ustanovu na kojoj je bio zaposlen, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
– za preminulog roditelja tj. supružnika člana Sindikata preslik izvoda iz matične knjige umrlih;
– za dijete preslik rodnog lista;
– za učenike osnovne i srednje škole potvrdu o pohađanju redovitog školovanja;
– za studente potvrdu o statusu redovitog studenta iz evidencije studija;
– broj žiro računa i naziv banke u kojoj je otvoren.

Zagreb, 23. rujna 2011.

zapisnik_komisije__2011


Ključne riječi:

Stipendije djeci umrlih članova

Prednosti članstva