Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Tumačenje članka 67. temeljnog kolektivnog ugovora o prijevozu

Povjerenstvo za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (zaključenog 12. prosinca 2012.), koje čine predstavnici resornog Ministarstva i sindikata potpisnika TKU-a, donijelo je 30. siječnja 2013. slijedeće tumačenje članka 67. TKU-a u vezi sa člankom 6. Dodatka I TKU-a: Tumačenje broj 1/67 od 30. siječnja 2013. Zaposlenici u ustanovama koje […]

5. lipnja 2013.

Povjerenstvo za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (zaključenog 12. prosinca 2012.), koje čine predstavnici resornog Ministarstva i sindikata potpisnika TKU-a, donijelo je 30. siječnja 2013. slijedeće tumačenje članka 67. TKU-a u vezi sa člankom 6. Dodatka I TKU-a:

Tumačenje broj 1/67 od 30. siječnja 2013.

Zaposlenici u ustanovama koje se financiraju iz Državnog proračuna ostvaruju pravo na naknadu za trošak prijevoza temeljem odredbi članka 67. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12, nastavno: TKU). Međutim, sukladno članku 6. Dodatka I TKU-a (NN br. 141/12) u vezi s člankom 7. stavkom 3. Zakona o radu (NN br. 149/09, 61/11 i 82/12), ako je za njih to povoljnije, isti imaju pravo na naknadu za trošak prijevoza kako je to regulirano granskim kolektivnim ugovorima za javne službe.

Dodatno napominjemo, da se sukladno članku 6. Dodatka I TKU-a (NN br. 141/12) u djelatnostima u kojima pravo na naknadu za trošak prijevoza nije regulirano (znanost i kultura), primjenjuje pravo iz drugih granskih kolektivnih ugovora za javne službe u djelatnostima u kojima je regulirano pravo na naknadu za trošak prijevoza.

S obzirom da službeno tumačenje povjerenstva za TKU ima pravnu snagu, pravna služba Sindikata znanosti i visokog obrazovanja obavještava sve članove Sindikata da slijedom navedenog tumačenja imaju pravo na naknadu troškova prijevoza kao i do stupanja novog TKU na snagu (znači 1 km udaljenosti, plaćanje naknade unaprijed za slijedeći mjesec, puni iznos, itd.) Ukoliko je nekome isplaćen prijevoz po čl. 67. TKU od 12. prosinca 2012., isti ima pravo tražiti od fakulteta/ustanove da mu isplati razliku.

Pogledajte Zapisnik s 1. sjednice za tumačenje TKU-a za javne službe

Prednosti članstva