Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Odgovor na upite zašto ne možemo tužiti samo RH

Zaposlenici ugovor o radu sklapaju s ustanovom, a ne s RH. Međutim, prošlogodišnjom odlukom Ustavnog suda više nije potrebno nakon dobivene presude teretiti ustanovu, već se možemo direktno naplatiti od države

15. ožujka 2013.

Poštovane kolegice i kolege,

Od 1. ožujka 2013. stupila je na snagu Uredba o koeficijentima kojom su smanjeni koeficijenti za 3 %. Sindikat povodom toga priprema niz prosvjednih aktivnosti, o čemu ćete biti obaviješteni.

Međutim, osim prosvjeda Sindikat organizira i sudske tužbe jer je smanjivanje koeficijenata protupravni postupak i mi čvrsto vjerujemo da ćemo vaša prava uspjeti izboriti na sudu. Tim povodom naši nas članovi pitaju zašto moramo tužiti institut, odnosno svoje sveučilište. Malo stručniji odgovor dajemo vam dolje u tekstu, a ovdje vam samo možemo reći da vi imate ugovor o radu s ustanovom, a ne s RH. Međutim, prošlogodišnjom odlukom Ustavnog suda više ne moramo nakon dobivene presude teretiti svoju ustanovu, već se možemo direktno naplatiti od države. To je važna novina.

Za one koji žele razumjeti više

Navedenom odlukom od 7. ožujka 2012. godina Ustavni je sud utvrdio kako se solidarna i neograničena odgovornost osnivača za obveze ustanova ne odnosi samo na obveze ustanova prema trećima, nego i prema njenim zaposlenicima. Time je zaposlenicima javnih instituta i integriranih sveučilišta načelno priznata mogućnost da ispunjenje svojih prava iz radnog odnosa zahtijevaju i od države kao osnivača navedenih ustanova.

Suštinski, navedena odluka postavlja materijalno-pravnu odgovornost osnivača (Republike Hrvatske) za obveze ustanova iz radnih odnosa prema njihovim zaposlenicima te im u konačnici omogućuje i namirenje eventualnih potraživanja s osnove radnog odnosa izravno od Republike Hrvatske.

Međutim, specifičnosti radnog odnosa s procesno-pravnog aspekta nužno nameću ograničenja u ostvarivanju gornjeg utvrđenja Ustavnog suda Republike Hrvatske. Naime, radni odnos je prvenstveno odnos između poslodavca i zaposlenika zasnovan na ugovoru o radu, radi čega je upravo na toj relaciji nužno i jedino moguće provoditi izravno utvrđenje povreda prava iz radnog odnosa. Dakle tuženik, tj. onaj kojega tužimo, je pasivno legitimirana osoba u radnom sporu i to neizbježno mora biti poslodavac. Međutim, pozivom Republici Hrvatskoj da se u parnicu radi povreda prava i obveza iz radnog odnosa uključi u svojstvu umješača, osigurava se pravni učinak pravomoćne presude i prema državi, a time i legitimitet da se naplata potraživanja umjesto od ustanova vrši izravno od države kao solidarnog dužnika sukladno Zakonu o ustanovama.

U cilju zaštite materijalnih interesa ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja te očuvanja skladnih odnosa između zaposlenika i njihovih ustanova, Pravna služba Sindikata znanosti poduzet će sve potrebne mjere da pravnim učincima pravomoćnih presuda u pravnim stvarima vezanim za nezakonito umanjenje koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta, umjesto ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanosti, obveže Republiku Hrvatsku na izravno namirenje potraživanja zaposlenika.

Prednosti članstva