Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

prof. dr. sc. Diana Stolac

izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Rijeci.
Rođena 26. siječnja 1956. godine u Zagrebu.

Sindikalna biografija

 • Član Sindikata od 1990. godine.
 • dužnosti u Sindikatu 1990.-1993.
 • dužnosti u Sindikatu 1993.-1995. član povjereništva podružnice Filozofski fakultet u Rijeci
 • dužnosti u Sindikatu 1995.-1997. član povjereništva podružnice Filozofski fakultet u Rijeci, zastupnik u Saboru Sindikata
 • dužnosti u Sindikatu 1997.-2000. član povjereništva podružnice Filozofski fakultet u Rijeci, zastupnik u Saboru Sindikata
 • dužnosti u Sindikatu 2000.-2002. član povjereništva podružnice Filozofski fakultet u Rijeci, zastupnik u Saboru Sindikata
 • dužnosti u Sindikatu 2002.-2006. član povjereništva podružnice Filozofski fakultet u Rijeci, povjerenik podružnice Filozofski fakultet u Rijeci; predsjednik Regionalnog vijeća Rijeka
 • dužnosti u Sindikatu od 2006. povjerenik podružnice Filozofski fakultet u Rijeci; predsjednik Regionalnog vijeća Rijeka; član Velikoga vijeća

Stručna i radna biografija

 • Rođena sam 26. siječnja 1956. u Zagrebu, gdje sam završila osnovnu školu i gimnaziju.
 • Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala sam 1979. na studiju Jugoslavenskih jezika i književnosti i Opće lingvistike.
 • Na istom sam fakultetu pohađala poslijediplomski studij iz lingvistike, magistrirala 1988., a doktorirala 1996. godine temama iz povijesti hrvatskoga jezika.
 • Prva radna mjesta bile su kratke zamjene u struci, nakon čega sam dvije školske godine (1980.-1982.) bila lektoricom hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu u Pragu.
 • Od 1. travnja 1982. zaposlena sam na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Sada sam izvanredni profesor.
 • Sudjelovala sam u izvođenju nastave iz niza jezikoslovnih predmeta iz povijesti i suvremenoga hrvatskog jezika.Vanjski sam suradnik na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na Filozofskom fakultetu u Splitu te na Sveučilištu u Zadru, a bila sam više godina i na Filozofskom fakultetu u Puli i Visokoj učiteljskoj školi u Gospiću.
 • Sudjelovala sam na osamdesetak znanstvenih skupova te objavila 75 znanstvenih radova i 15 stručnih radova te više od 30 prikaza recentne jezikoslovne literature.
 • Objavila sam knjige Hrvatsko pomorsko nazivlje(1998.) i Riječki filološki portreti (2006.) te poglavlje Hrvatski jezik (doktorski studij) u knjizi Doktorski studiji (Nacionalna zaklada za znanost, 2006.).
 • Do 2000. godine sudjelovala sam u nekoliko znanstvenih projekata na HAZU, Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Pedagošlom fakultetu u Osijeku, a od 2000. godine nositelj sam znanstvenoga projekta Povijest hrvatske sintakse.
 • Voditeljica sam poslijediplomskoga studija Lingvistika s posebnim obzirom na dijalektologiju hrvatskoga jezika (sinkronijski i dijakronijski aspekt) na Filozofskom fakultetu u Rijeci te doktorskoga studija u procesu recenziranja Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika, koji se izrađen u okviru programa Nacionalne zaklade za znanost.
 • Kao predavač i mentor sudjelujem na poslijediplomskim studijima u Rijeci i Zagrebu.
 • Kao mentor vodim nekoliko doktorskih disertacija i magistarskih radnji (dio je obranjen ili u završnoj fazi obrane).
 • Od 1996. godine do 2000. bila sam pročelnica Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci, a od 2000. do 2002. predstojnica Katedre za hrvatski jezik.
 • Od 2006. ponovno sam pročelnica Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci.Član sam Odbora za kvalitetu Filozofskoga fakulteta u Rijeci.
 • Bila sam glavna tajnica i član predsjedništva Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (1998.-2002.) i članica uredništva (a četiri godine glavna urednica) znanstvenoga časopisa Fluminensia (od 1990.).
 • Organizirala sam i/ili sudjelovala u organizaciji šest međunarodnih znanstvenih skupova Riječki filološki dani (1994.-2006.); šest godišnjih strukovnih savjetovanja Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (1998.-2003.) te u tiskanju pratećih zbornika radova.
 • Uredila sam monografije Filozofski fakultet u Rijeci (2000.) i Pomorska škola u Bakru – 1849.-1999. (2000.) te poglavlje Filozofski fakultet u Rijeci u monografiji Sveučilište u Rijeci (2004.).
 • Bila sam član više sveučilišnih odbora i povjerenstava, a sada sam član Povjerenstva za evaluaciju poslijediplomskih studija Sveučilišta u Rijeci.
 • Kao predstavnik sindikata član sam Senata Sveučilišta u Rijeci od 2005. godine.

Osobno

 • Udata, majka dvoje studenata, stanujemo u vlastitome stanu u riječkome prigrađu (na Drenovi), za koji se stari (nesubvencionirani) kredit još otplaćuje.
 • Više na: www.ffri.hr/cro/djelatnici/stolac_diana
Prednosti članstva