dr. sc. Tvrtko Smital

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, voditelj laboratorija na Institutu “Ruđer Bošković” u Zagrebu
Rođen 14. listopada 1968. god. u Vinkovcima.

Sindikalna biografija

 • Član Sindikata od 1995. god;

Dužnosti u sindikatu:

 • 1997.-2000.: predstavnik Instituta Ruđer Bošković u Razredu asistenata i znanstvenih novaka;
 • 2002.-2006.: član Velikog i Malog vijeća
 • 2006.-2010.: član Velikog i Malog vijeća
 • 2010.-2014.: član Velikog, Malog i Upravnog vijeća
 • 2014.-2018.: zamjenik predsjednika i potpredsjednik Velikog vijeća
 • 2018.-2022.: zamjenik predsjednika i potpredsjednik Velikog vijeća
 • 2022. – predsjednik Sindikata

Stručna i radna biografija

 • Rodjen 14.10.1968. god u Vinkovcima, gdje završavam osnovnu i srednju školu. Diplomirao biologiju (biologija-ekologija) 1994. god. na Prirodoslovno-matematickom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu. Potom se zapošljavam kao znanstveni novak u Laboratoriju za molekularnu ekotoksikologiju, Zavoda za istraživanje mora i okoliša Instituta Ruđer Boškovic u Zagrebu. Radeći na istraživanjima vezanim uz ulogu transmembranskih transportnih proteina u detoksikacijskom odgovoru stanica vodenih beskralješnjaka i kralješnjaka, pod mentorstvom akademika Kurelca magistriram 1998., odnosno doktoriram 1999. god. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U više navrata boravio sam na kracim (1-3 mjeseca) istraživackim usavršavanjima na Sveučlištu u Mainzu, Njemacka, te 2003./2004. god na poslijedoktorskom usavršavanju na Sveučilištu Stanford (CA, USA) kao dobitnik stipendije Fulbright Scholar Programma. Od 2005. god. voditelj sam Laboratorija za molekularnu ekotoksikologiju na Institutu Ruđer Boškovic u Zagrebu, gdje sam i danas zaposlen na radnom mjestu znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju te predstojnika Zavoda za istraživanje mora i okoliša.
 • Primarni interes moje istraživacke grupe i dalje je usmjeren na molekularnu karakterizaciju temeljnih staničnih obrambenih mehanizama vodenih organizama (više informacija na http://www.irb.hr/Istrazivanja/Zavodi-i-centri/Zavod-za-istrazivanje-mora-i-okolisa/Laboratorij-za-molekularnu-ekotoksikologiju).
 • Autor sam i koautor 60-tak SCI (Science Citation Index) originalnih znanstvenih radova, 3 poglavlja u knjizi i jednog patenta, preko 1900 citata (Scopus/Web of Science); h index 25 (stanje svibanj 2022.). Održao sam 20-tak pozvanih predavanja na uglednim inozemnim institucijama ili na međunarodnim konferencijama, te vodio do sada 15 domacih i međunarodnih istraživackih projekata. Recenzent sam za 20-tak inozemnih znanstvenih časopisa iz područja biologije i/ili ekotoksikologije, recenzent projekata za nacionalne znanstvene fondacije iz Njemacke, Portugala, USA, UK, Ceške i Hrvatske. Predavač na poslijediplomskim studijima na Sveučilištima u Zagrebu i Osijeku. Do sada mentor 7 diplomskih, jednog magistarskog i 10 doktorskih radova na hrvatskim sveučilištima, te suvoditelj 7 doktorskih/poslijedoktorskih studenata iz inozemstva (Norveška, Italija, Srbija, Njemačka, Portugal, Švicarska).

Osobno

 • Oženjen suprugom Biljanom i otac troje djece, kćeri Mile te sinova Tome i Mike. Stanujem u stanu djelomično kupljenim kreditom MZO/Sveučilišta u Zagrebu.

Adresa za kontakt

Dr. Tvrtko Smital
Laboratorij za molekularnu ekotoksikologiju
Zavod za istraživanje mora i okoliša
Institut Ruđer Bošković, Bijenička 54
10 001 Zagreb
45 61 088
46 80 243
smital@irb.hr

Prednosti članstva