dr. sc. Tvrtko Smital

Biografijeznanstveni suradnik, voditelj laboratorija na Institutu “Ruđer Bošković” u Zagrebu
Rođen 14. listopada 1968. god. u Vinkovcima.

Sindikalna biografija

 • Član Sindikata od 1995. god;

Dužnosti u sindikatu:

 • 1997.-2000.: predstavnik Instituta Ruđer Bošković u Razredu asistenata i znanstvenih novaka;
 • 2002.-2006.: član Velikog i Malog vijeća
 • 2006.-2010.: član Velikog i Malog vijeća
 • 2010.-2014.: član Velikog i Malog vijeća
 • 2014.-2018.: zamjenik predsjednika i potpredsjednik Velikog vijeća
 • 2018. – zamjenik predsjednika i potpredsjednik Velikog vijeća

Stručna i radna biografija

 • Tvrtko Smital, rođen 14.10.1968. god. u Vinkovcima, Rep. Hrvatska. Trenutno zaposlen kao znanstveni suradnik, voditelj Laboratorija za molekularnu ekotoksikologiju Zavoda za istraživanje mora i okoliša, Instituta “Ruđer Bošković” u Zagrebu.Osnovnu i srednju školu završio u Vinkovcima. 1994. god. diplomirao biologiju, smjer ekologija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istoj ustanovi magistrirao 1998., odnosno doktorirao 1999. god. Od 1995. god zaposlen kao znanstveni novak na Institutu “Ruđer Bošković”, te potom kao asistent, viši asistent i od 2004. god kao znanstveni suradnik. Osnovni opći znanstvenog rada usmjeren je na zaštitu vodenih ekosistema, specifično na pronalaženje novih bioloških pokazatelja zagađenja na molekularnoj razini (tzv. molekularnih biomarkera) pomoću kojih se može učinkovito i znanstveno vjerodostojno procjenjivati stanje okoliša, te u konačnici održivo upralvljati vodenim ekosistemima. Primarni znanstveni interes od početka je najvećim dijelom usmjeren na istraživanja vezana uz sustav tzv. multiksenobiotičke otpornosti (MXR) vodenih organizama (detaljnije na http://www.irb.hr/hr/str/zimo/laboratoriji/lme/) . U nekoliko navrata boravio na znanstvenom usavršavanju u inozemstvu (Njemačka, Norveška), te 2003./2004. godine kao stipendist Fulbright programa na Sveučilištu Stanford, CA, USA.
 • Autor i koautor 17 CC znanstvenih radova, jednog poglavlja u knjizi i jednog patenta. Do sada održao 5 pozivnih predavanja u inozemstvu i aktivno učestvovao na dvadesetak domaćih i stranih znanstvenih skupova.
 • Aktivno sudjelovao kao suradnik u okviru 2 međunarodna i 2 domaća znanstvena projekta. Trenutno glavni istraživač MZOS projekta br. 0098135 (Mehanizam multiksenobiotičke otpornosti kao pokazatelj kvalitete vodenog okoliša), suradnik u 2 domaća, te 2 EU FP 6 znanstvena projekta.
 • Nositelj jednog kolegija na poslijediplomskom studiju iz Toksikologije, te suradnik na jednom kolegiju na poslijediplomskom studiju iz Oceanologije – Sveučilišteu Zagrebu; te suradnik/izvođač predmeta na jednom kolegiju na poslijediplomskom studiju Zaštita pririode i okoliša – Sveučilište u Osijeku. Član Hrvatskog biološkog društva, član Predsjedništva Hrvatskog toksikološkog društva, te član Society and International Society of Ecotoxicology and Environmental Safety (SECOTOX).

Osobno

 • Oženjen suprugom Biljanom i otac troje djece, kćeri Mile te sinova Tome i Mike.

Adresa za kontakt

Dr. Tvrtko Smital
Laboratorij za molekularnu ekotoksikologiju
Zavod za istraživanje mora i okoliša
Institut Ruđer Bošković, Bijenička 54
10 001 Zagreb
45 61 088
46 80 243
smital@irb.hr

Prednosti članstva