Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

prof. dr. sc. Želimir Dulčić

redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu u Splitu
Rođen 2. rujna 1953. godine u Splitu.

Sindikalna biografija

 • Član Sindikata od 1990. godine.
 • 1990.-1993. – povjerenik podružnice
 • 1993.-1995. – predsjednik Regionalnog vijeća
 • 1995.-1996. – predsjednik Regionalnog vijeća
 • 1996.-2000. – član Glavnoga vijeća
 • 2000.-2002. – član Malog, Upravnog i Glavnog vijeća
 • 2002.-2006. – član Malog i Velikog vijeća
 • 2004.-2010. – član Velikog i Upravnog vijeća
 • 2010.-2014., od 2014. – član Velikog i predsjednik Upravnog vijeća

Ostalo: Dobitnik priznanja za dugogodišnje zaslužno vođenje Sindikata povodom desete obljetnice NSZVO, 11. siječnja 2000.

Stručna i radna biografija

 • Magistrirao 1983. god. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 • Doktorirao 1993. god. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.
 • Nositelj kolegija “Organizacija poduzeća” i “Strategijski management”.
 • Predavač na poslijediplomskim studijima u Splitu, Zagrebu, Dubrovniku, Rijeci, Ljubljani i Mostaru.
 • Objavio dvije udžbeničke i dvije stručne knjige u koautorstvu, te do posljednjeg izbora u zvanje 46 znanstvenih i stručnih radova. Surađivao u izradi nekoliko desetaka znanstvenih studija, stručnih elaborata, investicijskih programa i komercijalnih projekata. Sudjelovao u radu 35 domaćih i međunarodnih skupova. U okviru različitih znanstvenih programa više puta duže boravio u inozemstvu (Italija, SAD i Velika Britanija).
 • Od listopada 1996. god. obnaša dužnost prodekana za nastavu.

Osobno

 • Oženjen, otac troje djece.
Prednosti članstva