Nadzorno vijeće

Nadzorno vijeće brine se, odnosno daje mišljenje o zakonitosti poslovanja u Sindikatu; o poštivanju Statuta, pravilnika, odluka Sabora i odluka drugih tijela Sindikata; o racionalnoj financijskoj politici i poštivanju načela financijskoga poslovanja u Sindikatu; obavlja nadzor nad radom računovodstva Sindikata.

Nadzorno vijeće sastoji se od sedam članova koji se biraju na razdoblje od četiri godine na Redovitom saboru. Članovi su:

  • Rudi Grubišić (Rektorat Sveučilišta u Zagrebu)
  • izv. prof. dr. sc. Dražen Koški (Ekonomski fakultet, Osijek)
  • prof. dr. sc. Boris Duralija (Agronomski fakultet, Zagreb)
  • Dalibor Buljić (Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek)
  • prof. dr. sc. Rafaela Božić (Sveučilište u Zadru)
  • Zvonko Vrdoljak (Pravni fakultet, Zagreb)
  • Irena Jurčec (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)
Prednosti članstva