Časni sud

Časni sud Sindikata ocjenjuje je li odluka nekoga tijela Sindikata u skladu sa Statutom; rješava sporove oko ovlasti pojedinih tijela; odlučuje o žalbama članova, podružnica, povjernika i viših tijela Sindikata i njihovih članova te vodi mirenja i rješava sporove između pojedinih tijela Sindikata na nacionalnoj razini.

Časni sud se sastoji od sedam članova koji se biraju između uglednijih članova Sindikata na redovitom Saboru na razdoblje od četiri godine. Članovi su:

  1. izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača (Pravni fakultet, Zagreb)
  2. doc. dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb)
  3. dr. sc. Tihomir Balog (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)
  4. Sniježana Papić Malijan (Rektorat Sveučilišta, Zagreb)
  5. dr. sc. Ivana Kurtović Budja (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb)
  6. Stanislav Krajnović (Sveučilište u Zadru)
  7. izv. prof. dr. sc. Dražen Čular (Kineziološki fakultet, Split)

 

Prednosti članstva