Vladin Zakon izravno krši međunarodne konvencije!

Na tiskovnoj konferenciji Matice hrvatskih sindikata riječi je bilo o sadržaju novog Temeljnog kolektivnog ugovora kojeg je parafiralo sedam sindikata javnih službi.

Na tiskovnoj konferenciji Matice hrvatskih sindikata riječi je bilo o sadržaju novog Temeljnog kolektivnog ugovora kojeg je parafiralo sedam sindikata javnih službi. U svjetlu novonastalih okolnosti, tj. najave Vlade RH kako će po hitnoj proceduri donijeti Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama, na dnevnom redu se našla i ta tema. Čelnici Matice teško su kritizirali taj najnoviji potez Vlade, ocjenjujući kako se radi o izravnom kršenju konvencija Međunarodne organizacije rada i uskrati prava na slobodno kolektivno pregovaranje, čime se udara na sam smisao postojanja sindikata. Vilim Ribić istaknuo je kako je riječ o stvarnom ludilu, gdje se putem zakona derogira pravo iz kolektivnog ugovora.

Mirela Bojić detaljno je prošla kroz najspornije članke novog prijedloga TKU-a, posebno kroz članak o prijevozu koji je zapravo doživio najkontroveznije izmjene u odnosu na trenutno važeći ugovor. Zvonimir Laktašić poručio je kako se ovim uštedama uzima od onih koji su najpotplaćeniji, što kvalitetu obrazovanja vodi u ponor, ali kako to očigledno nikog nije briga.

Za dodatne informacije poslušajte audio zapis konferencije za tisak:

Tiskovna konferencija Matice – Što su sindikati parafirali u pregovorima za Temeljni kolektivni ugovor


Ključne riječi:

Matica hrvatskih sindikata, pregovori, temeljni kolektivni ugovor, Zakon o uskrati

Prednosti članstva