Jubilarne nagrade Vlada je umanjila temeljem nepostojećeg dokumenta

Objavljujemo priopćenje za medije Sindikata znanosti povodom najave Vlade RH o vraćanju osnovice za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenicima javnih i državnih službi na 1.800 kn.

Objavljujemo priopćenje za medije Sindikata znanosti povodom najave Vlade RH o vraćanju osnovice za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenicima javnih i državnih službi na 1.800 kn.

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

povodom najave Vlade RH o vraćanju osnovice za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenicima javnih i državnih službi na 1.800 kn

Potkraj 2012. i tijekom 2013. godine, sindikati u Republici Hrvatskoj i njihovi članovi bili su suočeni s nizom postupaka Vlade Republike Hrvatske kojima su se beskompromisno i neselektivno pokušavale provesti parcijalne i loše osmišljene mjere fiskalne konsolidacije, a koje su se u najvećoj mjeri prelamale preko leđa zaposlenika. Poništavanje prava iz kolektivnog ugovora zakonima tada smo smatrali najgrubljim oblikom pravnog nasilja, sve dok nismo krajem 2013. godine ostali zatečeni sasvim originalnim pristupom uskrati prava zaposlenika. Tada je to učinjeno na jedinstveni način: temeljem nepostojećeg dokumenta!

Naime, Vlada je koncem 2013. sa sindikatima javnih službi pokušala pregovarati o Dodatku II Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, s ciljem ugovaranja ograničenja isplate regresa, božićnica, visine osnovice za jubilarnu nagradu te visine dnevnice do kraja važenja TKU-a, ali u tome nije uspjela. Od šest sindikata koji su sklopili TKU samo su dva sindikata potpisala Vladin prijedlog Dodatka II TKU-a. Međutim, da bi Dodatak II bio važeći i stupio na snagu moralo ga je potpisati svih šest sindikata koji su sklopili TKU jer izmjene i dopune ugovora mogu sklopiti samo iste stranke – dakle svi. Kako to nije bio slučaj, Dodatak II nikad nije stupio na snagu odnosno taj dokument nikada pravno nije niti nastao.

Bez obzira na navedeno, Vlada RH je taj nepostojeći dokument svjesno objavila u Narodnim novinama i unatoč višekratnim upozorenjima i sindikata i pravnih stručnjaka, više od godine dana tvrdila da važi. Na ovakvo namjerno objavljivanje nepostojećeg dokumenta u Narodnim novinama upozoravali smo, ne samo jer se na tome temeljila nova uskrata prava iz kolektivnih ugovora, već ponajviše zato jer smo navedeni postupak držali iznimno ozbiljnim problemom za pitanje vladavine prava. Također smo upozoravali da će takvo postupanje dovesti do velikih financijskih troškova uzrokovanih nizom sudskih postupaka koje smo kao sindikat u obrani prava naših članova tada i najavili.

U konačnici se dogodilo upravo ono na što smo i upozoravali. Došlo je do prve pravomoćne presude kojom je utvrđeno pravo na isplatu jubilarne nagrade u visini od 1.800,00 kuna počevši od 2014. godine. Sada Vlada u strahu od prijetećih sudskih i parničnih troškova ponovo sklapa sporazume sa sindikatima i obećava dobrovoljnu isplatu punih iznosa jubilarnih nagrada ne bi li se na neki način izvukla iz situacije u koju se je sama dovela krajnje nerazboritim postupanjem.

Ovom prilikom Sindikat znanosti upozorava na nešto drugo. Ova situacija nije se dogodila radi propusta ili nenamjerne greške u radu Vlade, iako ni to nije dopustivo u vladama koje pretendiraju dati ozbiljan odgovor na izazove teške gospodarske i socijalne situacije u kojoj se je našla Republika Hrvatska. Dogodila se je svjesno i namjerno, ali i s računicom da je pravosudni sustav toliko na koljenima da neće biti spreman sankcionirati provedeno. Takvo ponašanje Vlade RH koja se očito smatra nevezana pravnim poretkom ove zemlje i sebe smatra zakonom, nije prihvatljivo. Takvo ponašanje traži odgovornost.

Podsjećamo da smo u vrijeme ovog pravnog nasilja upozoravali koliko će to koštati državni proračun. Upozoravali smo da se ekonomska politika ne može graditi na smanjivanju potrošnje u uvjetima krize, upozoravali smo da zbog toga neće biti gospodarskog rasta, i za sve to bili smo optuženi kao „demagozi koji ništa ne razumiju“ na naslovnoj stranici njihovog poznatog glasila. Sada je napokon izašlo na vidjelo tko ništa nije razumio i tko se u ovoj državi bavi demagogijom.

Vilim Ribić, predsjednik Velikog vijeća, v.r.

Priopćenje u PDF formatu možete preuzeti ovdje.


Ključne riječi:

jubilarne nagrade, Vlada RH

Prednosti članstva